Wetenschappers lanceren voorstellen om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken

21/02/13 om 03:00 - Bijgewerkt om 03:00

(Belga) Han Vandevyvere, onderzoeker aan de KU Leuven, heeft woensdagavond een wetenschappelijk rapport voorgesteld met scenario's om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Het was het resultaat van een jaar werken van thematische cellen en experts onder leiding van een Leuvense G20. Milieuschepen Mohamed Ridouani nam het rapport in ontvangst en beloofde een actieplan uit te werken.

Uit een nulmeting die het stadsbestuur eerder liet uitvoeren, bleek dat de CO2-uitstoot in Leuven geraamd wordt op 808 kTon of 8 ton per inwoner. Het grootste deel hiervan - 85 procent - is afkomstig van gebouwen en verkeer. Industrie en landbouw zijn goed voor 11 en 4 procent. Hieruit werd al eerder geconcludeerd dat er vooral maatregelen moeten komen op vlak van gebouwen en verkeer. Om residentiële gebouwen tegen 2030 te isoleren, moet er volgens Vandevijvere jaarlijks 7 procent gerenoveerd worden, wat 50 miljoen euro per jaar kost. De kost van het huidig energieverbruik beloopt echter 250 miljoen euro per jaar, waarvan 100 miljoen euro voor gezinnen. Door maatregelen die in verschillende sectoren voorgesteld worden is een totale CO2-reductie mogelijk van 55 procent tegen 2030 en 67 procent tegen 2050. Als men industrie buiten beschouwing laat, stijgen deze percentages tot 67 en 81. Ridouani reageerde positief op het rapport en stelde dat het stadsbestuur vastbesloten is om op die manier van Leuven tevens een betere, gezondere en weerbaardere stad te maken. Hij kondigde aan dat het stadsbestuur het goede voorbeeld zal geven door tegen 2030 al de eigen gebouwen volledig CO2-neutraal te maken. Momenteel lopen hiervoor al de nodige audits. Ook het wagenpark wordt vergroend. (TVP)

Onze partners