Wet op de fietsstraten treedt in werking

27/12/12 om 12:48 - Bijgewerkt om 12:48

(Belga) Vandaag treedt in België de wet op fietsstraten in werking. In een fietsstraat mogen fietsers de hele breedte van de weg gebruiken. Auto's zijn er "te gast": ze mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur en ze mogen de fietsers niet inhalen. "Dit is een belangrijke stap naar meer duurzame mobiliteit in onze stads- en dorpskernen", zegt Roel De Cleen van de Fietsersbond.

Het Koninklijk Besluit van 4 december 2012, dat vandaag in werking treedt, legt de twee nieuwe borden in de wegcode vast die begin en einde van een fietsstraat aanduiden. De fietsstraat is nu dus officieel opgenomen in het Belgische verkeersreglement. Daardoor kunnen overal in ons land fietsstraten ontstaan. "Fietsstraten zijn meer dan een symbool die het belang van fietsen benadrukken", zegt De Cleen. "In het stedelijk gebied is er vaak geen ruimte om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Fietsstraten kunnen dan een goed alternatief zijn." In de stad Gent werd in de zomer van 2011 in de Visserij de eerste fietsstraat van België in gebruik genomen, even later gevolgd door een tweede fietsstraat in de Arteveldestad, aan de Trekweg. "Metingen hebben uitgewezen dat het fietsgebruik in die straten fel is toegenomen, en het autoverkeer in verhouding aanzienlijk is gedaald", zegt Martine De Regge, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit van Gent. "We hopen dat we nu in andere steden en gemeenten navolging krijgen." (ANA)

Onze partners