'Werkloos zijn wordt in Wallonië veel makkelijker aanvaard'

24/01/12 om 15:48 - Bijgewerkt om 15:48

'Ik ben tamelijk sceptisch over de zegeningen van het marshallplan', zegt de Waalse economieprofessor Pierre Pestieau (UCL).

'Werkloos zijn wordt in Wallonië veel makkelijker aanvaard'

© ImageGlobe

Samen met collega-economen publiceerde Pestieau onlangs een studie waaruit blijkt dat de verzorgingsstaat in Wallonië aanzienlijk slechter presteert dan in Vlaanderen, op uiteenlopende gebieden zoals armoede, ongelijkheid, langdurige werkloosheid, schooluitval en levensverwachting.

Waarom is de levensverwachting in Wallonië lager dan in Vlaanderen?

Pierre Pestieau: Dat komt omdat het preventiebeleid in Vlaanderen veel beter is ontwikkeld. Je zou kunnen denken dat de Walen minder gezond zijn als gevolg van hun industriële verleden, maar je ziet dat de kloof met de Vlamingen vandaag juist groter wordt. Het heeft veeleer te maken met slechte levensgewoonten in Wallonië: met vette en ongezonde voeding, met overmatig alcoholgebruik, met meer sigaretten en minder beweging. In Vlaanderen is er meer aandacht voor een gezonde levenshouding.

Nog een groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is de werkloosheidsgraad.

Pestieau: De activering van werkzoekenden gebeurt in Vlaanderen veel dynamischer dan in Wallonië. Natuurlijk loop Wallonië ook economisch achter, maar er heerst ook een zekere passiviteit in het beleid en bij de werkzoekenden.

Ik heb onderzoek gedaan naar het gedrag van werkzoekenden. Daaruit blijkt dat het in Wallonië sociaal veel makkelijker wordt aanvaard dat iemand werkloos is. Er is minder stigmatisering. Natuurlijk is de situatie op de arbeidsmarkt in Wallonië minder gunstig dan in Vlaanderen, maar daarbij komt nog dat jonge Walen zich er sneller bij neerleggen dat er geen werk hebben. Werkloos zijn en bij je ouders blijven wonen, is bij ons veel meer de sociale norm. Dat zouden we moeten veranderen, maar dat is moeilijk, want we hebben het hier over cultuur en mentaliteit.

En het economische herstel van Wallonië dan? Pestieau: Welk economisch herstel? Sta me toe daaraan te twijfelen. Over de zegeningen van het Marshallplan ben ik tamelijk sceptisch. Wallonië heeft de laatste jaren weliswaar gaan grote economisch rampen meer gekend, maar grote successen waren er ook niet. (HR)

Onze partners