Werkgroep financieringswet bereikt geen akkoord

01/10/10 om 12:24 - Bijgewerkt om 12:24

De koninklijke bemiddelaars zaten vrijdag nog rond de tafel met Bart De Wever en Elio Di Rupo, naar verluidt zonder veel resultaat.

Jan Jambon (N-VA) en Jean-Claude Marcourt (PS), de covoorzitters van de werkgroep die zich heeft gebogen over een hervorming van de financieringswet, hebben hun verslag vrijdagmorgen overhandigd aan de koninklijk bemiddelaars. Fiscale autonomie in de personenbelasting blijft het knelpunt.

De werkgroep met vertegenwoordigers van N-VA, PS, CD&V, CDH, SP.A, Ecolo en Groen! probeerde het de afgelopen anderhalve week eens te worden over een wijziging van de financieringswet, die de geldstromen tussen het federale niveau en de deelstaten regelt.

Maar dat lukte niet. Het knelpunt blijft de fiscale autonomie in de personenbelasting voor de gewesten en gemeenschappen. Intussen zijn de werkzaamheden van de werkgroep voorlopig opgeschort.

Vrijdag gaven Jambon en Marcourt hun verslag aan de bemiddelaars André Flahaut (PS) en Danny Pieters (N-VA). Zij lieten achteraf weten dat ze de besluiten van het rapport gaan bestuderen in het licht van de contacten die ze hebben gehad met de partijvoorzitters. Daarna gaan ze 'alle nodige contacten leggen
voor het vervolg van hun opdracht', zo luidde het.

'Tegen eind weekeinde meer duidelijkheid'

Covoorzitter Marcourt verklaarde vrijdag dat er tegen het einde van het weekeinde meer duidelijkheid zou moeten zijn over het vervolg van de onderhandelingen over de staatshervorming.

Volgens Marcourt hebben de koninklijk bemiddelaars hem en Jambon gevraagd de werkzaamheden van de werkgroep niet verder te zetten in afwachting van een initiatief van hen.

Volgens Marcourt zijn er tussen 24 augustus, toen een princiepsakkoord werd bereikt over een herziening van de financieringswet, en 29 september, de laatste vergadering van de werkgroep, 'belangrijke evoluties' geweest, al blijven er 'belangrijke nuances' over de draagwijdte van de fiscale autonomie.

Met de uitdieping van de principes en de analyse van hun gevolgen is een groot deel van het traject afgelegd, aldus de covoorzitter.

Bemiddelaars bijeen met De Wever en Di Rupo

Nadat Flahaut en Pieters het tussentijds verslag hadden gekregen van de werkgroep zaten ze rond de tafel met N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Elio Di Rupo. Naar verluidt leverde die ontmoeting niet veel resultaat op.

Nadien zat Rupo samen met CDH-voorzitster Joëlle Milquet en Ecolo-covoorzitter Jean-Michel Javaux.

Onze partners