Werkgroep bereikt akkoord over hervorming Brussel

20/09/11 om 22:09 - Bijgewerkt om 22:09

De deelnemers kwamen onder andere overeen dat er geen gouverneur meer zou zijn in Brussel en dat het gewest voortaan zal instaan voor de veiligheidscoördinatie.

De werkgroep die zich over de vereenvoudiging van de Brusselse instellingen buigt, is het na twee dagen samen zitten eens geraakt over alle thema's die aan bod zijn gekomen.

De werkgroep onder leiding van PS-coryfee Philippe Moureaux moest in het kader van de regeringsvorming de institutionele hervorming van Brussel uitstippelen. Haar werkzaamheden gingen maandag van start. Het rapport moet nog aan formateur Elio Di Rupo en de acht onderhandelende partijen worden overgemaakt.

Het akkoord tussen de acht partijen voorziet onder meer een vereenvoudiging van de stedenbouwkundige procedures. Zo zou een beslissing kunnen vallen van zodra de bevoegde overlegcommissie haar advies heeft afgeleverd.

Inzake netheid worden de gewestwegen momenteel "geveegd" door gewestelijk personeel en de gemeentelijke wegen door gemeentelijke straatvegers. Voortaan zal alles onder de hoede van de gemeenten vallen. Het materieel en gewestelijk personeel zullen naar de gemeenten worden overgedragen. Wel moet nog een oplossing worden uitgedokterd voor het statuut van de regionale ambtenaren die naar de gemeenten verhuizen.

Veiligheid

Op veiligheidsvlak zal er geen gouverneur meer zijn. Er wordt een gewestelijk veiligheidsplan opgesteld onder de hoede van de minister-president, die de zonale veiligheidsplannen zal coördineren. Die plannen moeten zich inschrijven in het gewestelijk veiligheidsplan. Indien er zich een ramp voordoet, dan zal de betrokken gemeente verantwoordelijk zijn en indien dat niet lukt, zal de minister-president tussenkomen.

Er wordt ook een gewestelijk mobiliteitsplan in een ordonnantie gegoten. De gemeentelijke plannen moeten zich op hun beurt in dat gewestelijk plan inschrijven. Indien een gemeente geen plan uitwerkt, kan het gewest de zaak in handen nemen. Werken die zich niet in het plan inschrijven, zullen geen subsidies kunnen krijgen.

Het akkoord voorziet tot slot in een efficiëntere aanwerving en vorming van politieagenten. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners