Werkgevers malen niet om politieke voorkeur van sollicitanten

12/05/14 om 11:36 - Bijgewerkt om 11:36

Een politieke voorkeur uitdrukken in een sollicitatiebrief heeft zelden gevolgen. Eerder bleek dat 1 op 4 werkgevers sollicitatiebrieven aan de kant schuift als de kandidaat melding maakt van lidmaatschap van een vakbond.

Werkgevers malen niet om politieke voorkeur van sollicitanten

© Thinkstock

Politieke kleur bekennen in sollicitatiebrieven heeft geen gevolgen. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Stijn Baert van de vakgroep Sociale Economie (UGent). Uit eerder onderzoek bleek wel dat sollicitanten die hun lidmaatschap van een vakbond kenbaar maken, hun kansen op een jobgesprek met 23 procent zien dalen.

"Globaal kreeg in het experiment 25,5 procent van de kandidaten die bij hun sollicitatie het lidmaatschap van een politieke partij vermeldden een positieve reactie, in de vorm van een uitnodiging voor een jobgesprek, vraag om contact op te nemen of vraag om meer informatie", verduidelijkt dr. Stijn Baert. "Voor de kandidaten die dat niet deden, was er 25 procent kans op een positieve reactie.

Het verschil tussen beide waarden is statistisch niet-significant, zodat over het algemeen van ongelijke behandeling tussen beide groepen geen sprake is."

Bovendien was er evenmin een significant verschil in de kans om uitgenodigd te worden op een jobgesprek.

Wanneer de onderzoeksresultaten opgedeeld werden naar de politieke kleur, bleek dat het lidmaatschap van geen enkele politieke partij wordt bestraft of beloond. "Zelfs affiniteit met de uitersten van het politieke spectrum, in het geval van het experiment Groen en Vlaams Belang, leidde niet tot ongelijke behandeling in vergelijking met een kandidaat zonder geopenbaarde politieke overtuiging."

Ook andere opdelingen van de onderzoeksdata leiden tot dezelfde conclusie: voor geen enkel geslacht, in geen enkel beroep, in geen enkele sector en voor geen enkel contracttype werd discriminatie op basis van politieke voorkeur vastgesteld.

Voor het onderzoek werden 1.152 fictieve sollicitatiebrieven uitgestuurd voor bestaande vacatures in de Vlaamse arbeidsmarkt. Voor elke vacature werden twee brieven verzonden, waarbij de sollicitanten, op details en lay-out na, volstrekt gelijkaardig met uitzondering van één kenmerk: onder "varia" vermeldde de ene het lidmaatschap van een politieke jongerenpartij, de andere het lidmaatschap van een toneelvereniging. (Belga/EE)

Onze partners