Wereldwijde werkloosheid zal volgens IAO nog stijgen in 2016 en 2017

19/01/16 om 22:31 - Bijgewerkt om 22:31

Bron: Belga

(Belga) Ondanks een terugval van de werkloosheidscijfers in een aantal ontwikkelde economieën, toont een nieuwe analyse van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) aan dat de wereldwijde jobcrisis niet voorbij is. De vooruitzichten voor werkgelegenheid zijn slecht in de groei- en ontwikkelende landen, vooral in Brazilië, China en de olie-producerende landen, klinkt het.

De werkloosheid bedroeg in 2015 197,1 miljoen, of 27 miljoen meer dan voor de crisis in 2007, en verwacht wordt dat ze in 2016 met ongeveer 2,3 miljoen zal stijgen tot 199,4 miljoen. Nog eens 1,1 miljoen werklozen zullen zich bij deze groep voegen in 2017, voorspelt het IAO-rapport "Werk en sociale vooruitzichten in de wereld". "De vertraging van de ontwikkelende economieën en een scherpe daling van de grondstofprijzen, heeft een dramatisch effect op de wereld van werk, " zegt IAO directeur-generaal Guy Ryder. "Veel mensen moeten een laagbetaalde job aanvaarden. Ondanks het verminderde aantal werklozen in sommige EU-landen en in de VS, blijven te veel mensen zonder werk." Het werkloosheidscijfer voor ontwikkelde economieën is gedaald van 7,1 procent in 2014 naar 6,7 procent in 2015. Een aantal Centraal- en Noord-Europese landen hadden in 2015 een betere groei van de werkgelegenheid dan voorspeld. In de meeste gevallen was de verbetering echter niet voldoende om de werkgelegenheidskloof te dichten die ontstond als gevolg van de financiële crisis. De vooruitzichten inzake werkgelegenheid zijn nu minder goed in de groei- en ontwikkelende landen, vooral in Brazilië, China en olie-producerende landen. "De onstabiele economie en volatiele kapitaalstromen, de nog steeds disfunctionele financiële markten en een tekort aan de vraagzijde wereldwijd blijven bedrijven parten spelen en zetten een rem op investeringen en jobcreatie, " zegt Raymond Torres van het IAO-Onderzoeksdepartement. Wereldwijd zijn meer dan twee miljard mensen die deel uitmaken van de beroepsbevolking niet aan het werk. In 2015 kwamen er zo'n 26 miljoen mensen bij in deze groep. Het rapport stipt aan dat de ontwikkelde en groei-economieën hun aantallen wellicht verder zullen zien toenemen. (Belga)

Onze partners