Weer noodopvang asielzoekers in Noordstation

01/12/10 om 16:14 - Bijgewerkt om 16:14

De zaal onder de inkomhal is klaar om 50 tot 100 asielzoekers te ontvangen.

Het Brussels gewest richt in het Noordstation een zaal in voor de opvang van vijftig tot honderd asielzoekers. Het gaat om een zaal onder de inkomhal waar de asielzoekers moesten vertrekken.

De Schaarbeekse burgemeester Cécile Jodoigne kondigde tijdens het weekeinde aan dat de asielzoekers niet meer welkom waren in de inkomhal omdat er geen sanitair is.

Er was aangekondigd dat een andere zaal ter beschikking zou worden gesteld, maar die was niet onmiddellijk klaar. Volgens de Brusselse staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!) is dat intussen het geval.

De zaal heeft het nodige sanitair. De Lille belooft ook warmtekanonnen, veldbedden en zeilen om de asielzoekers privacy te geven.

'De asielproblematiek is een federale verantwoordelijkheid, maar dat zal ons niet beletten ons menselijk op te stellen. Zeker met de huidige lage temperaturen kan het niet dat mensen op straat moeten slapen', aldus De Lille.

Plaatsbezoek

Volgens staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) zijn de eerste van het vijfhonderdtal extra opvangplaatsen voor asielzoekers in Brussel waarover dinsdagavond was vergaderd met alle betrokkenen mogelijk tegen het einde van de week beschikbaar.

Intussen hebben de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en
Volksgezondheid beslist om in het kader van de asiel- en
migratieproblematiek een bezoek te brengen aan een aantal instellingen.

De commissies bezoeken op vrijdag 10 december Fedasil, de
Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 17 december mogen de OCMW's van Luik en Antwerpen en het Rode Kruis Vlaanderen (Mechelen) een bezoek verwachten.

Op 20 december is een bezoek gepland aan het OCMW van Brussel, het Croix Rouge en Vluchtelingenwerk Vlaanderen/CIRE.

Onze partners