Webshops brengen zich na waarschuwing in orde met regels

27/12/11 om 16:08 - Bijgewerkt om 16:08

(Belga) Bij een onderzoek naar elektronische handel heeft de Algemene Directie Controle en Bemiddeling dit voorjaar vastgesteld dat bijna de helft van de webshops de regels inzake de informatieverstrekking over hun onderneming niet naleefden. Intussen heeft 98 procent de nodige aanpassingen uitgevoerd. Dat blijkt uit het antwoord dat Franco Seminara (PS) ontving op een schriftelijke parlementaire vraag. Het antwoord werd nog verstrekt door Vincent Van Quickenborne, die toen minister van Ondernemen was.

In het kader van het onderzoek werden 900 Belgische sites voor elektronische handel bezocht. Zevenenveertig procent bleek in overtreding wat de verplichtingen inzake informatie over de onderneming betreft. De voornaamste tekortkomingen betroffen het ondernemingsnummer (36 procent), het e-mailcontactadres (12 procent), het geografische adres (10 procent), de handelsbenaming (9 procent) en, indien vereist, de vermelding van de gedragscode of de toezichtoverheid (7 procent). De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie stelde in de meeste gevallen processen-verbaal van waarschuwing op waarbij de overtreder aangemaand werd zich te schikken naar de reglementering. Binnen de gestelde termijn werd 98 procent van de websites geregulariseerd en bij nacontrole conform de reglementering bevonden. Tegen de weerspannige firma's werden pro justitia's opgemaakt. Het aantal webshops in ons land varieert volgens de bron tussen 6.000 en 27.000. (JDH)

Onze partners