'We moeten naar één statuut voor privé en overheid'

05/02/13 om 16:05 - Bijgewerkt om 16:05

VDAB-baas Fons Leroy en Frank Van Massenhove, hoofd van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, pleiten gezamenlijk voor één sociaal statuut, voor arbeiders, bedienden en ambtenaren.

Leroy en Van Massenhove zijn twee overheidsmanagers nieuwe stijl. De afgelopen jaren maakten ze hun ambtenarenapparaten een stuk performanter. De twee deinzen er niet voor terug om het debat aan te blazen, zelfs in tijden van verhit sociaal overleg.

De betoging van de federale ambtenaren begrijpt Van Massenhove niet goed. 'Naar mijn gevoel gaat dit meer om psychologie dan om een inhoudelijk debat met staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V)', vertelt Van Massenhove. 'Want de staatssecretaris wil toch dat de juiste mensen op de juiste plaats komen te zitten binnen de administratie?'

'Nu maken ambtenaren promotie op basis van anciënniteit. Dat is niet de goede methode. Je moet kijken naar wie de beste capaciteiten heeft. En je moet ook kijken hoe werknemers horizontaal kunnen bewegen in plaats van verticaal. Daar wil de staatssecretaris naartoe, en wat dat betreft sta ik pal achter hem. Ik hoop dat de vakbonden inzien dat dat de toekomst is.'

'Onze sociale zekerheid dateert van 1946', vertelt Leroy. 'Na de oorlog hebben de sociale partners een langetermijnvisie ontwikkeld over hoe ze de welvaart konden opbouwen. Maar vandaag is dat sociaal bestel achterhaald en moeten we er een nieuw ontwerpen voor de 21e eeuw. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel creatieve scenario's gevonden kunnen worden als men de moed zou hebben om te vertrekken van het witte blad.'

En daar hoort voor Leroy één statuut bij. 'De tijd dat je voor de rest van je leven bij één werkgever bleef, is voorbij. We moeten mensen een nieuwe werkzekerheid over bedrijven en sectoren heen aanreiken. Daarvoor gaan we idealiter op termijn naar één sociaal statuut. Mensen moeten zonder belemmering kunnen overstappen van de privésector naar de publieke sector en omgekeerd. In Nederland gaan ze daar creatiever mee om. Brandweermannen voor wie de job te zwaar wordt, worden omgeschoold tot verzekeringsagent. Prachtig plan, want die mannen hebben alle finesse in huis om met brandpolissen om te gaan, in plaats van baanzekerheid. Maar zoiets kan hier nu niet of nauwelijks.'

Ilse Degryse

Het volledige interview met Fons Leroy en Frank Van Massenhove vindt u deze week in Knack.

Onze partners