Wathelet: "nieuw energieplan moet juridische zekerheid bieden"

10/05/12 om 19:40 - Bijgewerkt om 19:40

(Belga) Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet zal in juli een plan met voorstellen op tafel leggen om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen. Dat plan moet er ook voor zorgen dat er juridische zekerheid komt, wat nieuwe investeringen in energie-installaties mogelijk moet maken.

Dat heeft Wathelet verklaard in de Kamer, waar hij door negen volksvertegenwoordigers aan de tand werd gevoeld over het rapport dat zijn administratie heeft opgesteld en waaruit moet blijken dat er vanaf 2014 mogelijk elektriciteitsbevoorradingsproblemen opduiken. Dat is een jaar voor de geplande sluiting van de kerncentrales Doel I en II en Tihange I. De staatssecretaris benadrukte dat het rapport "het voordeel van de objectiviteit" heeft. Het gaat enkel over de productiemiddelen en biedt een soort stand van zaken, aldus Wathelet, die opmerkte dat ons land voor de elfde maand op rij netto-impvoerder van elektriciteit is. Hij verzette zich tegen het beeld dat de tekst werd geïnspireerd door energiereus GDF-Suez. "In het verslag staan ook elementen die tegen het nucleaire pleiten", benadrukte Wathelet, die onder meer verwees naar het risico op overcapaciteit. De staatssecretaris onderstreepte voorts dat de regering, als ze moest kiezen tussen de wet respecteren en het verdedigen van de verbruikers enerzijds en zich in het kamp van de leveranciers scharen anderzijds, er bezwaarlijk kan van worden verdacht de leveranciers te hebben bevoordeeld ten opzichte van de consumenten. "Ik kom in juli met een uitrustingsplan dat de juridische zekerheid zal bieden waaraan het ons al jaren ontbreekt. Dat heeft voor gevolg dat er geen investeringen meer zijn geweest. In juli zal er een nieuw kader en een antwoord zijn, niet alleen voor het nucleaire, maar ook voor hernieuwbare energie en de interconnectiviteit van de netwerken", sprak Wathelet. Het gaat niet enkel om een politieke beslissing. "We moeten ook rekening houden met de realiteit en ik weiger de verbruiker en de ondernemingen te gijzelen", aldus nog Wathelet. (KAV)

Onze partners