Wat verandert er op 1 februari?

30/01/12 om 11:01 - Bijgewerkt om 11:01

Vanaf 1 februari wordt het leven weer een stukje duurder, in het bijzonder voor diegenen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook de taxiprijzen gaan omhoog.

Wat verandert er op 1 februari?

© Reuters

1. Zwaardere straffen voor recidiverende automobilisten:Autobestuurders die op drie jaar tijd twee keer voor eenzelfde verkeersmisdrijf veroordeeld worden, krijgen vanaf 1 februari een zwaardere straf opgelegd. Autobestuurders die twee keer dezelfde verkeersovertreding begaan - zoals spookrijden, rijden onder invloed of een zware snelheidsovertreding - riskeren voortaan strenger te worden bestraft.

Want wie binnen een termijn van drie jaar twee keer door de politierechter veroordeeld wordt voor eenzelfde type inbreuk, zal zich aan een verdubbeling van zijn straf mogen verwachten.

2. Stijging prijs pakje sigaretten:
De prijs van een pakje sigaretten gaat vanaf 1 februari de hoogte in door een verhoging van de accijnzen. Het gaat om een verhoging met minstens 10 cent. De maatregel geldt ook voor roltabak. Als de door de producent vastgelegde prijs gelijk blijft, gaat het om een verhoging met 10 cent voor een pakje van negentien of twintig sigaretten. Een pakje van 25 sigaretten wordt eveneens duurder.

De beslissing om de accijnzen op sigaretten te verhogen, werd genomen bij de opmaak van de federale begroting voor 2012. De accijnsverhoging verloopt in twee fases. Een eerste verhoging met minstens 10 cent vindt in februari plaats, in het najaar volgt een even hoge stijging. De federale regering hoopt met de maatregel in totaal 158 miljoen euro extra middelen binnen te halen.

3. Stijging Brusselse taxitarieven:
De Brusselse taxitarieven stijgen op 1 februari met 2,33 procent. In de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal je vanaf dan 1,66 euro per kilometer, tegenover 1,60 euro voordien. Het gaat dus om een verhoging van 6 eurocent per kilometer. In het Brussels gewest worden de taxitarieven jaarlijks geïndexeerd.

4. Stijging tarieven NMBS:
De NMBS trekt vanaf 1 februari de tarieven op met gemiddeld 2,83 procent. De hoogte van de stijging hangt mee af van het al dan niet halen van de stiptheidsnorm. Haalt de NMBS die norm niet - zoals dit jaar het geval was - dan valt de tariefverhoging lager uit. Hierdoor valt de stijging ook dit jaar lager uit dan de inflatie.

De gemiddelde stijging van de tarieven is 2,83 procent. Concreet gaat de minimumprijs (traject 3 kilometer) van het standaardbiljet van 1,60 naar 1,70 euro, en gaat de maximumprijs (traject van 150 kilometer) van 19,60 euro naar 20,10 euro. De treinkaarten (abonnement) kennen een tariefstijging van 2,27 procent. De Rail Pass zal 76 euro (2de klas) kosten in plaats van 74 euro. De prijs in 1ste klas gaat van 113 naar 117 euro.

5. Stijging tarieven De Lijn en TEC:
De tarieven voor dagpassen en abonnementen bij vervoersmaatschappij De Lijn worden op 1 februari duurder. Een rit met de bus of tram wordt dan gemiddeld 2,7 procent duurder. Een Buzzy Pazz, een jongerenabonnement voor wie jonger dan 25 jaar is, kost vanaf dan 178 euro voor een jaar. Een Omnipas voor reizigers tussen 25 en 64 jaar oud moet 232 euro voor een jaar kosten. De Omnipas 60+ verdwijnt en gaat op in de gewone Omnipas. Ook de sociale abonnementen worden duurder. Een dagpas voor een kind kost voortaan 3 euro in voorverkoop en 4,50 euro op het voertuig. Voor een volwassene is dat 5 euro in voorverkoop en 7 euro bij de chauffeur.

Ook bij Waalse openbaarvervoersmaatschappij TEC stijgen op 1 februari de prijzen met gemiddeld 5,52 procent. De prijs voor een enkel ticket stijgt met 6 procent tot 1,70 euro. De jaarabonnementen worden het zwaarst getroffen met een prijsstijging van 7,5 procent.

6. Uitzwaaien:
Carl Decaluwé (CD&V), tot voor kort Vlaams parlementslid, wordt de nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen vanaf 1 februari. Hij volgt Paul Breyne (65) op, die met pensioen gaat. Decaluwé is bij het grote publiek vooral bekend als mediaspecialist van CD&V. De Kortrijkzaan zetelde van 1995 tot nu in het Vlaams Parlement, daar werkte hij onder meer rond sociale huisvesting en openbare werken, maar vooral rond media.

De Vlaamse econoom Paul De Grauwe ruilt de KU Leuven in voor de befaamde London School of Economics (LSE). Op 1 februari begint De Grauwe bij de LSE. De Grauwe moest verplicht afzwaaien aan de KU Leuven, omdat hij 65 is geworden. De bekende hoogleraar economie wou absoluut actief blijven, en zocht daarom in het buitenland een andere baan. (Belga/INM)

Onze partners