"Waarom nu plots extra huursubsidies en voorheen niet?"

04/02/16 om 09:30 - Bijgewerkt om 09:30

Bron: Belga

(Belga) Vlaams minister van Inburgering, Wonen en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) ziet niet in waarom er in kader van de vluchtelingencrisis extra huursubsidies zouden moeten komen. "Er zijn zoveel mensen die het moeilijk hebben op de private huurmarkt, maar daar heeft nog nooit iemand het voor opgenomen", zei ze vanmorgen in De Ochtend op Radio 1.

Verschillende vrijwilligers actief met vluchtelingen trekken aan de alarmbel. Volgens hen dreigen erkende vluchtelingen op straat terecht te komen omdat ze het niet redden op de private huurmarkt. Onder meer de korte periode waarop ze het zelf moeten redden, speelt hen parten. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wil dat Vlaanderen extra investeert in betaalbare huisvesting, bijvoorbeeld via een huurtoelage en een versterking van het systeem van sociale verhuurkantoren. Minister Homans kreeg die vraag al eerder, maar is niet van plan er op in te gaan. Ze wijst niet alleen op het kostenplaatje - "202 miljoen euro extra per jaar" - maar vraagt zich ook af "waarom dat nu ineens moet in kader van de vluchtelingencrisis". "Ja, we moeten aan de slag met de vluchtelingen. We mogen ze niet benadelen, maar moeten ze ook niet bevoordelen." Homans onderstreept dat vluchtelingen vanaf hun erkenning aanspraak kunnen maken op een leefloon en dezelfde sociale rechten krijgen als iedereen. "En er zijn zo veel mensen met een leefloon die zich ook moeten beredderen op de huurmarkt", aldus de minister. "Als vluchtelingen in aanmerking komen voor een sociale woning, kunnen ze op de wachtlijst komen, maar wel vanachter." Ook een huurwaarborgfonds vindt Homans "echt geen goed idee". Haar ervaring in Antwerpen leert haar dat er geen problemen zijn met het verstrekken van huurwaarborgen bij de OCMW's. Discriminatie op de huurmarkt wil ze wel in het oog houden. "Dat is verwerpelijk. Al mag je er niet van uitgaan dat elke verhuurder per definitie discrimineert." De aangekondigde 20 miljoen euro voor ondersteuning van de lokale besturen in kader van de asielcrisis komt er wel. "Binnen ongeveer een maand gaan we de eerste schijf uitbetalen", aldus Homans, die wel zeker wil zijn dat het geld gaat naar de gemeenten waar de erkende vluchtelingen uiteindelijk terechtkomen. (Belga)

Onze partners