"Waarom nog verschillende onderwijsnetten in stand houden?"

04/05/16 om 14:16 - Bijgewerkt om 14:16

Bron: Belga

(Belga) "De plannen van Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de katholieke scholen meer open te stellen voor moslimkinderen wijst er volgens mij op dat het katholiek onderwijs in zijn zoektocht naar de eigen identiteit kiest voor meer openheid", zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, "maar ik denk ook dat zulks wringt met het pedagogisch project van het katholiek onderwijs dat bij mijn weten altijd is uitgegaan van het eigen geloof."

"In feite schuiven ze nu op naar ons pedagogisch project", vervolgt Verdyck. "We zijn altijd uitgegaan van het respect voor alle opinies in Vlaanderen en we geven dus niet, zoals de katholieken, een preferentiële voorrang aan het eigen geloof. Bij GO! kadert die visie ook in een visie op het bieden van gelijke kansen en het bevorderen van de sociale mobiliteit", aldus Raymonda Verdyck. "Anderzijds doet het wel vragen rijzen naar de betekenis van de vrijheid van onderwijs. Wat is het nut van het in stand houden van verschillende netten en een versnipperd onderwijslandschap, als je uiteindelijk hetzelfde project deelt? " Zouden de plannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook kunnen ingegeven worden door concurrentieredenen? Is het een strategie om in een grotere vijver te kunnen vissen? "We hebben al vaker gezegd dat onderwijszaken niet vanuit marketingdenken mogen bekeken worden", reageert Verdyck. "Dat het Gemeenschapsonderwijs met zijn project groeit kan een rol spelen, maar ik denk dat het ook komt, doordat de katholieken worstelen met hun identiteit in een veranderende samenleving." (Belga)

Onze partners