'Waarom mogen de Belgen niet weten wat hun monarchie kost?'

29/04/13 om 13:53 - Bijgewerkt om 13:53

Naar aanleiding van de troonswissel in Nederland vroeg Knack.be aan politici en experts waar de Belgische monarchie naartoe moet. Van 'Monarchie en democratie zijn perfect te combineren' tot 'De monarchie is een achterhaalde, ondemocratische instelling'.

'Waarom mogen de Belgen niet weten wat hun monarchie kost?'

© Belga

Naar aanleiding van de troonswissel in Nederland vroeg Knack.be aan politici en experts waar de Belgische monarchie naartoe moet. Van 'Monarchie en democratie zijn perfect te combineren' tot 'De monarchie is een achterhaalde, ondemocratische instelling': een greep uit de opinies die u op Knack.be vindt.

Professor Grondwettelijk Recht Hendrik Vuye: 'Oranje en de tricolore monarchie: zoek de verschillen'

"Nederlanders weten op een eurocent na wat de monarchie hen kost. Waarom mogen de Belgen dat niet weten? Nederland heeft sedert de jaren '70 van vorige eeuw de monarchie herdacht en vernieuwd. Het resultaat mag gezien worden. In België gelden nog steeds de regels van 1831. Kan een moderne democratie zich een negentiende eeuwse monarchie veroorloven?"

Theo Francken (N-VA): 'N-VA wil meewerken aan de hervorming van de Belgische monarchie'
"De N-VA is en blijft een republikeinse partij. De monarchie is een achterhaalde staatsvorm, het geboorterecht strookt niet met de democratische basisbeginselen. Maar we zijn Realpolitiker genoeg om te weten dat de republiek nog niet voor morgen is. Op dit ogenblik bestaat er in geen parlementaire meerderheid om de monarchie te doen uitdoven. Kortom, de N-VA wil meewerken aan de hervorming van de Belgische monarchie."

Stefaan Van Hecke: ' Prins Filip wordt sneller koning dan de monarchie protocollair '

en koning met zo een grote politieke macht kan anno 2013 niet langer. En ondanks de vele beloftes is er 23 jaar na de 'abortuscrisis' nog steeds niets gebeurd om de politieke rol van de koning in te perken.
Maar ondanks de grote eensgezindheid bij de politieke partijen, alleszins voor de camera's, over de noodzaak aan een 'moderne' rol voor het koningshuis, zou een grondwetswijziging nog lang op zich kunnen te laten wachten. Er lijkt koudwatervrees te zijn om te tornen aan onze monarchie. Al verschillende jaren vuren politieke partijen immers voorstellen af om de rol van de koning te herbekijken. Maar als het erop aankomt verdwijnt alles wat met het koningshuis te maken heeft even snel van de politieke agenda als dat het er op komt. Hopelijk zitten we volgend jaar op een kantelmoment en blijven de klassieke partijen ook vasthouden aan hun beloften, wanneer de camera's niet meer draaien, maar in het parlement gewerkt wordt aan de wijziging. Zo niet zal prins Filip sneller koning zijn dan dat de grondwet is gewijzigd.

Caroline Gennez (SP.A): 'Een ceremonieel staatshoofd als emanatie van de natie'

"Maar ook met het feit dat de uitoefening van een deel van de staatsmacht door een onverkozen functionaris, aangeduid door erfopvolging niet meer van deze tijd is. Als het België van de 21ste eeuw in de steigers staat, is de discussie over een verkozen staatshoofd aan de orde. Een volwassen staat kan een verkiezing van een ceremonieel staatshoofd perfect aan. Maar ook hierin pleit SP.A voor evolutie en geen revolutie.

Voor SP.A hoeft de koning niet langer het hoofd van de wetgevende, rechterlijke of uitvoerende macht te zijn. De monarchie behoudt zijn waarde, zolang ze haar taak vervult."

Kristine De Vriese (Hoofdredactrice Royals): 'Waar is de koningin?'

"Ik hoop in "dat de volgende Europese koningen bij hun intrede meer ruimte zullen maken voor hun eega's. Het zijn immers deze (burger)prinsessen die voor een groot deel het imago van de kroonprinsen hebben opgepoetst. Ik hoop daarom dat Prins Filip het bij zijn troonsbestijging anders zal aanpakken dan Willem-Alexander tijdens het dubbel-interview met Maxima. Hij heeft altijd benadrukt dat hij samen met Prinses Mathilde een goed geoliede tandem vormt. Het zou een mooi en hedendaags signaal zijn als ze ook in hun volgende taak als team dit land zouden vertegenwoordigen."

Servais Verherstraeten (CD&V): 'Behoud de monarch als neutrale biechtvader'

"De rol van neutrale biechtvader of bliksemafleider tijdens de regeringsvorming wenst CD&V te behouden, gelet op de specifieke en soms moeilijke communautaire verhoudingen in ons land. Zouden de Vlaamse politici tijdens de crisisjaren 2010-2011 het achterste van hun tong hebben laten zien bij kamervoorzitter André Flahaut van de PS, of de Waalse politici bij senaatsvoorzitter Danny Pieters van N-VA ? In theorie kunnen zij de taak even goed uitvoeren als de koning, maar zou het in de praktijk een verbetering betekenen om de huidige toestand te wijzigen?"

Koningshuiskenner Jan Van Den Berghe: 'Monarchie blijft een achterhaalde en ondemocratische instelling'

"Als er richtlijnen zijn vastgelegd en de functie van de koning goed omschreven staat in de Grondwet moet een monarchie in een democratie kunnen. Het blijft echter wel een achterhaalde ondemocratische instelling. Je kan je dan natuurlijk de vraag stellen of andere hoogwaardigheidsbekleders die taak niet kunnen vervullen."

Rik Daems (Open VLD): 'Democratie en monarchie zijn perfect te combineren'

"Ondanks de schijnbare tegenstelling tussen monarchie en een goed werkende democratie vallen beide in de praktijk perfect te combineren. Een paradox dus. Op voorwaarde dat de politieke macht van het staatshoofd heel beperkt blijft, of formeel herleid wordt tot een minimum."

Philippe Busquin (PS): 'In 2014 zal de koning noodzakelijk en cruciaal zijn'

"Met gelijktijdige verkiezingen op alle niveaus in 2014, zal het zeker noodzakelijk en cruciaal zijn dat de koning de rol van neutrale discussieleider blijft spelen."


Onze partners