Waar vindt Vlaanderen honderdduizend zorgverleners?

08/03/11 om 14:23 - Bijgewerkt om 14:23

België moet buitenlandse zorgverleners aantrekken om het schrijnend tekort aan verplegend personeel op te vangen. En dat verloopt met horten en stoten.

Waar vindt Vlaanderen honderdduizend zorgverleners?

Om het nijpende personeelstekort in de Belgisch ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen op te vangen, worden steeds meer verpleegsters en doktersassistenten uit het buitenland ingeschakeld. Marktleider Moving People is echter niet onbesproken en dreigt zelfs voor de rechtbank te worden gesleept wegens mensenhandel.

Volgens het Planbureau zal Vlaanderen in 2014 met een tekort van honderdduizend zorgverleners kampen. Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen slagen er nu al dikwijls niet meer in voldoende nieuwe verplegers en verpleegsters te rekruteren om hun vacatures te kunnen invullen. Een optie om uit de impasse te komen is zorgverleners uit het buitenland aantrekken, een markt met een - volgens kenners - enorm potentieel.

Marktleider terzake is het Brusselse Moving People, dat de voorbije jaren ongeveer 600 verpleegsters en een 150-tal doktersassistenten aantrok uit vooral Roemenië en Libanon. Vele klanten zijn tevreden, ondanks wat kleine ongemakken rond bijvoorbeeld de snel geleerde kennis van het Nederlands die toch onvoldoende blijkt te zijn om met patiënten te kunnen communiceren. Maar de buitenlandse mensen maken het zorginstellingen mogelijk uit te breiden of de vergrijzing van hun personeel op te vangen.

Er zijn echter ook klachten over de activiteiten van Moving People. Klachten van de buitenlandse werkkrachten die vaak een verkeerd beeld over hun werksituatie krijgen voorgeschoteld, en die een waarborg van 2500 euro moeten betalen om te beletten dat ze voor het einde van hun tweejarig contract naar huis terugkeren. De meesten hebben dat geld niet, moeten het lenen, en zijn dus aan handen en voeten aan het bedrijf gebonden, want als ze de heimwee niet meer aankunnen, kunnen ze toch niet terug naar huis omdat ze anders met schulden opgezadeld raken in plaats van met het spaargeld waar ze op hoopten - ze verdienen hier tussen vijf en tien keer meer dan in hun thuisland.

Een rusthuis uit de kuststreek overweegt zelfs Moving People voor de rechter te slepen voor wat de directeur als een vorm van mensenhandel beschouwt. Er is ook kritiek op het feit dat het bedrijf veel in Roemenië rekruteert, waar de lokale ziekenzorg zelf met een tekort kampt, zodat daar verpleegsters uit Oekraïne moeten worden aangetrokken om de gaten op te vullen.

De klassieke rekruterings- en uitzendbureaus die op deze markt actief zijn, gebruiken het ethische argument om zich tegen - het ook veel duurdere - Moving People te profileren. Zij mikten vooral op rekrutering in de Filipijnen. Maar ook daar kwam een kink in de kabel, omdat de Vlaamse overheid besloot dat het Filipijnse diploma niet als equivalent aan het onze kan worden beschouwd, zodat ze deze mensen geen arbeidskaart kan geven. Vier Filipijnen die al in ons land waren, speelden vorige maand hun arbeidskaart kwijt, omdat het bedrijf dat hen aantrok, Express Medical, een door de overheid niet aanvaardbaar geachte rekruteringsprocedure hanteerde.

Momenteel prospecteren de bureaus de Portugese markt om de impasse te doorbreken. Ook daar zou naar verluidt voldoende verplegend personeel beschikbaar zijn voor zowel de lokale als onze markt.

(DDR)

Lees meer over:

Onze partners