'Waar moet het heen met De Lijn?' (Marino Keulen)

26/01/12 om 18:29 - Bijgewerkt om 18:29

Het Vlaams parlement eist een langetermijnvisie voor vervoersmaatschappij De Lijn.

'Waar moet het heen met De Lijn?' (Marino Keulen)

© Belga

In de Commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement was zowel bij meerderheid als bij oppositie een roep om een langetermijnvisie bij vervoersmaatschappij De Lijn te horen. Directeur-generaal Roger Kesteloot verdedigde er zijn besparingsplan.

De bezuiniging van 60 miljoen euro die De Lijn in 2012 moet realiseren stond centraal in het debat, maar Groen, Open VLD en CD&V trokken de discussie al snel open naar de fundamenten van de vervoersmaatschappij. "Waar moet het heen met De Lijn?", vroeg Marino Keulen van Open VLD. "De vervoersmaatschappij is nuttig en nodig, maar hoe gaan we ze organiseren op de lange termijn. Het huidige besparingsplan is oppervlakking oplapwerk, een kaasschaafpolitiek."

"Deze discussie hadden we al lang moeten voeren", pikte Lies Jans van N-VA in. "Nu is het misschien al te laat." CD&V begreep op zijn beurt niet waarom het parlement nu pas wordt ingelicht over het structureel tekort bij de maatschappij. Volgens Kesteloot is daarover steeds correct gerapporteerd aan de raad van bestuur. "Die heeft al in de loop van 2011 enkele besparingsmaatregelen doorgevoerd."

Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) wees erop dat het niet de bedoeling is de volledige opdracht van De Lijn te gaan herbekijken. "We willen de efficiëntie verhogen zonder in te boeten op dienstverlening. Een aanbodbeleid op maat is geen kaasschaaf."

In de financiën van De Lijn zitten hoe dan ook enkele onduidelijke kostenposten, die voor een deel zijn terug te voeren op de exploitanten. Het bedrijf moest toegeven dat de eindafrekening van die 'onderaannemers' vaak pas enkele jaren na datum bekend is. "Daar heb ik het moeilijk mee", aldus Crevits. "Dit is iets wat moet veranderen, zodat we sluitender begrotingen kunnen opstellen." Kesteloot verzekerde dat de exploitanten voortaan sneller factureren. "Het hele systeem van onderaannemers zal sowieso worden herbekeken", aldus de directeur-generaal.

Inkrimping aanbod

De Lijn gaat de komende weken rond de tafel zitten met de gemeentebesturen om de inkrimping van het aanbod concreet in te vullen. De meeste partijen waren het erover eens dat zulks, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een heikele onderneming wordt. (Belga/INM)

Onze partners