Vuurwerk over Oosterweel, maar niet over de inhoud

12/02/14 om 18:30 - Bijgewerkt om 18:45

Vlaams minister-president Kris Peeters bevestigt dat de Vlaamse regering wellicht vrijdag een beslissing neemt in het Oosterweel-dossier.

Vuurwerk over Oosterweel, maar niet over de inhoud

© Belga

De Vlaamse regering hakt wellicht vrijdag de knoop door in het Oosterweel-dossier. Naast het milieueffectenrapport zullen ook de veiligheidsrapporten en de maatschappelijke kosten-batenanalyse de basis vormen voor de uiteindelijke tracékeuze. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters gezegd in het Vlaams Parlement. Het debat leverde bij momenten vuurwerk op, alleen niet zozeer over de inhoud, maar wel over de keuze van de meerderheidspartijen om een gezamenlijke tussenkomst te houden.

Zelfs wie het Oosterweel-dossier al jaren volgt, raakt stilaan de tel kwijt van het aantal parlementaire debatten over het Antwerpse mobiliteitsdossier. Nu de langverwachte plan-MER is ingediend, liggen stilaan alle kaarten op tafel voor een beslissing over het tracé. Het is volgens minister-president Kris Peeters de bedoeling dat zijn regering vrijdag tot "conclusies" komt op basis van alle studiemateriaal.

Bezigheidstherapie

Sommige parlementsleden vroegen zich luidop af waarom het parlement al over de kwestie debatteert nog voor de regering een beslissing heeft genomen. "Bezigheidstherapie en luchtfietsen", zo oordeelde CD&V-volksvertegenwoordiger Johan Sauwens. Maar de oppositie hoopt de uiteindelijke regeringsbeslissing nog een beetje te 'sturen' via het debat.

Zo wil Open VLD dat er na jarenlang studiewerk eindelijk een beslissing genomen wordt. Ex-minister Dirk Van Mechelen benadrukte dat die beslissing wel voldoende "maatschappelijk draagvlak" moet hebben. Hij wil ook dat de regering snel duidelijk maakt wat ze gaat doen aan de mobiliteitsproblemen in afwachting van de realisatie van de derde Scheldekruising.

Oppositiepartij Groen riep de regering bij monde van Björn Rzoska nogmaals op het BAM-tracé te verlaten en te kiezen voor het Meccanotracé omdat dat tracé beter is voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid. De vraag van Rzoska aan de regering is dan ook duidelijk: "Gaat u vrijdag kiezen voor een betere levenskwaliteit en voor gezondheid in Antwerpen? Of gaat u iets anders laten doorwegen?".

Vlaams Belang pleitte voor een oplossing met respect voor de "volksgezondheid, de volkswil en de belangen van de haven", dixit Jan Penris. LDD wil dan weer dat de regering best eerst werk maakt van andere maatregelen, zoals de realisatie van de A102 en het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, alvorens tijd en geld te steken in het "megalomane BAM-project".

Gezamenlijk standpunt

Om de eensgezindheid van de meerderheidspartijen in de verf te zetten, mocht CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel het gezamenlijke standpunt van de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en SP.A vertolken. Daarin zei Van den Heuvel vooral dat de meerderheid "geen voorafnames" wil doen op de uiteindelijke beslissing.

Die aanpak van een gezamenlijke tussenkomst schoot echter bij de oppositie in het verkeerde keelgat. "Hebben SP.A en N-VA dan zelf geen standpunt in dit belangrijke dossier?", klonk het scherp. "Het gaat hier om een politieke verantwoordelijkheid die men neemt of ontloopt. Ik neem akte van het feit dat twee niet onbelangrijke meerderheidspartijen in dit cruciale dossier hun stem niet laten horen", sneerde Open VLD'er Van Mechelen.

Verkiezingskoorts

Toen Van den Heuvel tussen neus en lippen liet verstaan dat er tussen de meerderheidspartijen "uren discussie" aan de tekst is voorafgegaan, was het hek helemaal van de dam en kreeg hij heel de oppositie over zich heen. "U hebt zich nu 'misklapt'. Maar eigenlijk bent u niets komen zeggen. U bent alleen komen vertellen dat u als meerderheid in dit parlement volmachten geeft aan de Vlaamse regering om vrijdag te doen wat ze denkt te moeten doen", zei Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele en SP.A-fractieleider Bart Van Malderen deden de heisa over hun stilzwijgen af als "verkiezingskoorts". "Als wij hier drie verschillende uiteenzettingen hadden gehouden, dan had men het gegarandeerd over de verdeeldheid in de regering gehad. Nu is er een gemeenschappelijk standpunt, maar ook dat is niet goed", aldus Van Malderen.

De SP.A'er daagde de critici nog even uit: "ik wil één voorspelling doen: wie vandaag het luidst roept, zal op het moment dat we beslist hebben, heel wat minder noten op zijn zang hebben". (Belga/EE)

Lees meer over:

Onze partners