Voorzitter Orde Vlaamse Balies laakt populisme en gebrek aan daadkracht bij wetgever

21/01/13 om 20:35 - Bijgewerkt om 20:35

(Belga) Parlement en regering dreigen bij hun wetgevend werk ten prooi te vallen aan populisme en doen veel te weinig moeite om een volwaardig beleid te voeren. Dat zegt Edgar Boydens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, in zijn nieuwjaarstoespraak. De voorzitter verwijt de wetgevers dat ze teveel inspelen op de publieke opinie en te weinig een fundamenteel debat aangaan.

Als voorbeeld noemt voorzitter Boydens de wet-Landuyt, de nieuwe wet over procedurefouten en nietigheden in strafprocedures die het onmogelijk moet maken dat verdachten nog vrijkomen omwille van een procedurefout. "Daarbij werd ingespeeld op wat het publiek voelt en zegt als verdachten vrijgelaten worden", zegt voorzitter Boydens, "maar er is een kans gemist om een een algehele regeling rond nietigheden in het strafrecht uit te werken, of zelfs een nieuw Wetboek van Strafvordering." Op een dergelijke grote hervorming wordt al 20 jaar gewacht en ook voor huidig minister van Justitie Annemie Turtelboom is het een deel van haar beleidsnota. "Maar er resten u nog slechts 13 maanden voor de volgende verkiezingen", waarschuwde de voorzitter. Die hekelde ook andere recente politieke gebeurtenissen die volgens hem een gebrek aan visie en daadkracht verraden, zoals de discussie rond koninklijke dotaties en vergoedingen van CEO's, de manier waarop programmawetten tussen Kerst en Nieuwjaar door het parlement werden gejaagd en het feit dat de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de internering van personen, gestemd in 2007, opnieuw zonder parlementair debat is uitgesteld. (ANA)

Onze partners