Voorzitter Brusselse rechtbank: "Ontdubbeling rechtbanken gaat veel geld kosten"

05/10/11 om 11:10 - Bijgewerkt om 11:10

(Belga) Luc Hennart, de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, stelt zich de vraag of het akkoord rond het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde een meerwaarde voor de gewone burger zal betekenen. Ook wijst hij op het prijskaartje van de ontdubbeling van de rechtbanken in Brussel.

Hennart vraagt zich ook af of het gebrek aan personeel verholpen zal worden. "Vooral voor de griffie heerst een groot tekort. Indien de tweetaligheid voor de griffie bij de ontdubbeling zou verdwijnen, zou de benoeming van het personeel beter verlopen. Nu vinden we steeds minder tweetaligen", aldus Hennart. Hij maakt gewag van een 50-tal vacante plaatsen bij de griffie. De voorzitter vraagt ook om bijkomende Franstalige rechters of personeelsleden te benoemen. "Bij de Nederlandstalige rechtbanken lijkt de situatie nog te beteugelen, maar voor de Franstalige moet er dringend bijkomend personeel komen. Zo moeten 51 assisenzaken nog wachten op een sessie." Hennart wijst ook op het feit dat op de assisenhoven enkel ervaren griffiers benoemd worden. "Bij ontdubbeling van het hof van assisen moet dus ook nieuw personeel aangeworven worden, maar kersverse griffiers komen daar niet voor in aanmerking." Hij vraagt zich dan ook af waar dat personeel gevonden moet worden. "Indien het akkoord een wet wordt, zal ik die uiteraard naleven. Laat het ons nu positief bekijken, maar laat ons niet de illusie scheppen dat alles met dat akkoord opgelost wordt. Zonder nieuwe middelen is dat immers niet het geval", besluit hij. (JDH)

Onze partners