Vooruitgang, maar ook reden tot bezorgdheid ivm duurzame ontwikkeling

15/02/12 om 14:43 - Bijgewerkt om 14:43

(Belga) De voorbije twintig jaar heeft ons land inzake duurzame ontwikkeling vooruitgang geboekt, maar op alle vlakken zijn er redenen tot bezorgdheid. Dat blijkt uit een analyse van de Task Force Duurzame Ontwikkeling op basis van de ontwikkeling van 25 sleutelindicatoren sinds 1992. Vijf indicatoren evolueerden weg van hun doel, zoals de jeugdwerkloosheid.

De analyse maakt deel uit van het federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2011, dat woensdag werd overhandigd aan minister van Financiën Steven Vanackere. Het houdt de trend voor de meeste indicatoren tegen het licht sinds 1992 tot 2009. De evaluatie toont aan dat er vooruitgang is geboekt, zowel op sociaal-, milieu- als economisch vlak, al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zo is de gemiddelde levensstandaard de voorbije 20 jaar aanzienlijk gestegen, maar waren er in 2009 meer dan twee miljoen mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Op milieuvlak daalde de uitstoot van verscheidene vervuilende stoffen in de lucht of in het water, maar blijft de toestand van de milieuhulpbronnen zorgwekkend. Johan Pauwels van de task force merkte op dat de staatsschuld tussen 1992 en 2009 fors daalde van 130 naar 96 procent van het bbp, maar dat die schuld twee jaar voordien nog 'slechts' 84 procent bedroeg. Van de 25 indicatoren evolueerden er twaalf snel richting hun doelstelling, zoals ontwikkelingshulp, terwijl acht indicatoren traag vooruitgingen en vijf verder van hun doelstelling afliggen, bijvoorbeeld jongerenwerkloosheid. Voor tien indicatoren werden gekwantificeerde doelstellingen tegen 2010 vooropgesteld. Alle tien naderden hun doel, maar slechts twee zullen het ook effectief bereiken. Het gaat om het aandeel van hernieuwbare energie in het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. In juni vindt een nieuwe VN-conferentie over duurzame ontwikkeling plaats. Die luistert naar de naam Rio+20, naar de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond en waar regeringen wereldwijd zich ertoe hebben verbonden werk te maken van duurzame ontwikkeling. (KME)

Onze partners