Voortaan ook septemberverklaring in eerste jaar van legislatuur

21/02/12 om 12:33 - Bijgewerkt om 12:33

(Belga) Voortaan zal de Vlaamse regering ook in het eerste jaar van haar legislatuur een septemberverklaring afleggen in het Vlaams Parlement. Dat is één van de tientallen aanpassingen aan het reglement van het Vlaams Parlement die recent zijn goedgekeurd.

Meer dan een jaar lang heeft het Vlaams Parlement zich gebogen over haar eigen reglement. "Bedoeling was om het reglement juridisch-technisch te screenen en te moderniseren", legt Joris Van Hauthem (Vlaams Belang), verslaggever van de Commissie voor Reglement en Samenwerking, aan Belga uit. De aanpassingen aan het reglement zijn grotendeels technisch of taalkundig van aard. Zo is bijvoorbeeld beslist om het woord "zittingsperiode" te vervangen door het woord "legislatuur". "Grote politieke keuzes zitten er eigenlijk niet in de reglementswijziging", aldus Van Hauthem. Wel is er beslist dat de Vlaamse regering voortaan ook in het jaar van de verkiezingen een septemberverklaring komt geven in het Vlaams Parlement. Traditioneel geeft de Vlaamse regering aan het begin van het parlementaire jaar - meer bepaald de vierde maandag van september - een verklaring met daarin de beleidsplannen en de krachtlijnen van de begroting. Tot nog toe werd er nooit een septemberverklaring afgelegd bij het begin van een legislatuur omdat de ministers dan hun beleidsnota's indienen. Maar voortaan zal er dus ook in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur een septemberverklaring komen. Nog een wijziging die opvalt in het lijstje: "De parlementsvoorzitter kan om privacyredenen beslissen om bepaalde gegevens niet in het commissieverslag op te nemen". Die aanpassing zou er zijn gekomen op advies van de juridische dienst van het parlement en zou te maken hebben met de zaak van de klokkenluiders in het dossier van de Vlaamse Watermaatschappij (2009). (MVL)

Onze partners