Voortaan meer Engels in het Vlaams onderwijs

05/07/12 om 16:23 - Bijgewerkt om 16:23

Het Vlaamse Parlement heeft een decreet goedgekeurd om het Engels in het hoger onderwijs meer te gebruiken. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Voortaan meer Engels in het Vlaams onderwijs

© Belga

Het Vlaamse Parlement heeft een decreet goedgekeurd dat bepaalt dat er meer in het Engels les gegeven mag worden in het hoger onderwijs.

Binnenkort zullen er aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen meer vakken in vreemde talen gegeven kunnen worden. In de praktijk betekent dat dat vooral het Engels meer gebruikt zal worden. Het voorstel, dat deel uitmaakt van het integratiedecreet, is goedgekeurd na maanden van parlementair debat.

De politieke partijen maakten zich namelijk zorgen over de uitwerking van het decreet. Kunnen de Vlaamse proffen wel voldoende Engels? Wat met studenten die echt geen les in het Engels willen krijgen? En zal het Nederlands als academische taal niet in de verdrukking komen? Om aan die opmerkingen tegemoet te komen, zijn er een aantal maatregelen genomen.

Kennen professoren voldoende Engels?

Ten eerste moeten professoren voldoende Engels kunnen en dat moeten ze kunnen aantonen. Bijvoorbeeld doordat ze gestudeerd hebben in de vreemde taal waarin ze willen lesgeven of een test afleggen die hun talenkennis bewijst.

Buitenlandse professoren die in Vlaanderen les komen geven in een andere taal dan het Nederlands, moeten een basiskennis Nederlands hebben, om te kunnen functioneren in de academische leven van de hogeschool of universiteit waaraan ze doceren.

Ten tweede is er de zogenaamde equivalentieregel. Die bepaalt dat als een vak in een vreemde taal onderwezen wordt, dat vak aan een andere Vlaamse universiteit in het Nederlands moet worden onderricht.

Bachelor vooral Nederlands, master meer Engels

Ten derde wordt de positie van het Nederlands bewaakt. Boudewijn Bouckaert, Vlaams Parlementslid voor oppositiepartij LDD legt uit: "In de bachelor studeren studenten in het Nederlands, in de master in het Engels. Dat is een goed evenwicht." De bachelor mag voor 6 procent in een andere taal georganiseerd worden, de master voor 35 procent..

De voornaamste reden om onderwijs in een andere taal toe te staan, is internationalisering. Het wordt voor universiteiten steeds belangrijker om zich te internationaal te profileren. Dat kan door buitenlandse docenten en studenten te ontvangen of er zelf naar het buitenland te sturen. Daarom zijn zowel de universiteiten als de studenten voorstanders van onderwijs in - voornamelijk - het Engels. (JC)

Onze partners