Voorlopig geen maximumprijzen voor gas en elektriciteit

30/11/12 om 14:19 - Bijgewerkt om 14:19

De federale regering gaat de energieleveranciers voorlopig geen maximumprijzen opleggen. 'We gaan de markt even laten spelen en verder overleg afwachten', klinkt het.

Voorlopig geen maximumprijzen voor gas en elektriciteit

© Belga

De federale regering gaat de energieleveranciers voorlopig geen maximumprijzen opleggen. De leveranciers moeten midden december wel de tarieven bekendmaken die ze vanaf januari zullen aanrekenen. Als die te hoog zijn en overleg levert niets op, dan gaat de regering alsnog maatregelen nemen, zegt minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A).

De koppeling tussen gas- en olieprijzen wordt tegen 2015 stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari verstrijkt de bevriezing van de prijzen die de regering eind maart had uitgevaardigd. Vanaf dan kan in principe de markt terug spelen en zouden de prijzen kunnen stijgen.

Regering laat markt even spelen

De regering gaat nu de markt laten spelen, maar met een stok achter de deur. Als de nieuwe tarieven midden december te hoog zijn, gaan minister Vande Lanotte en staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) gesprekken voeren met de leveranciers om het tariefniveau naar dat van onze buurlanden te krijgen.

De leveranciers krijgen dan de kans om hun dure tarieven, vaak van de oudste contracten, te verlagen. Die historische, dure contracten zijn immers de reden waarom de gemiddelde energieprijs in ons land hoger ligt dan in de buurlanden.

Lukt het overleg niet, neemt de regering zich voor om alsnog maatregelen te nemen. Ze zou bijvoorbeeld maximumprijzen of een maximale marge kunnen opleggen. Over hoe hoog die tarieven maximaal mogen zijn, wil Vande Lanotte nog niets kwijt. "Als je nog moet onderhandelen, zou het niet fair zijn dat nu al te zeggen".

Enkel rekening houden met werkelijke bevoorradingskosten

Gasleveranciers zullen hun gasprijzen op termijn ook niet meer mogen laten afhangen van de olieprijs. Omdat sommige leveranciers langetermijncontracten hebben lopen, wordt die koppeling in stapjes afgebouwd. Volgend jaar mag de koppeling nog 50 procent bedragen, in 2014 nog 35 procent. Tegen 2015 moet ze volledig van de baan zijn.

Even belangrijk is dat leveranciers voor het optrekken van hun tarieven enkel rekening mogen houden met "werkelijke bevoorradingskosten". Hun tarieven zullen dus niet langer deels afhankelijk mogen zijn van personeelskosten, exploitatiekosten of afschrijvingen. (Belga/INM)

Onze partners