Voordracht Jan Briers - Gwendolyn Rutten (Open Vld) tevreden

29/01/13 om 20:03 - Bijgewerkt om 20:03

(Belga) Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde tevreden over het akkoord dat bereikt werd over de voordracht van Jan Briers tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. Ze is verheugd dat er overleg is geweest tussen de partijen en de regeringen, en dat er een transparante procedure komt voor de aanduiding van de provinciegouverneur.

Rutten had van in het begin aangedrongen op overleg en samenwerking tussen de verschillende niveaus. Ze is dan ook blij dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen Open Vld, CD&V, N-VA en CD&V en met de federale regering.Daarnaast is er een doorbraak gerealiseerd voor een nieuwe transparante procedure om de gouverneur aan te duiden. "We hebben in het verleden al voorstellen gedaan voor een procedure die vergelijkbaar is met de aanduiding van de leden van de Europese Commissie, die een hoorzitting in de bevoegde parlementscommissie moeten ondergaan", aldus Gwendolyn Rutten. Dat de nieuwe gouverneur voortaan ook voor het parlement moet verschijnen zorgt voor een transparante procedure waarbij alle partijen hun inbreng kunnen hebben.Tenslotte is ook beslist dat de gouverneurs voortaan hun jaarverslag in de commissie in het Vlaams parlement moeten komen toelichten. Daardoor krijgt de bevolking een zicht op wat de gouverneur precies doet en hoe die het doet, aldus nog de Open Vld-voorzitster. (DLA)

Onze partners