Voor het eerst minder strafzaken sinds 2007

27/06/13 om 15:34 - Bijgewerkt om 15:34

(Belga) De correctionele parketten ontvingen in 2012 ruim 3 procent minder strafzaken dan in 2011. Het gaat om de eerste afname sinds 2007. Verder lag het aantal afgesloten zaken in 2012 hoger dan het aantal binnengekomen zaken. De stock hangende zaken nam met 7 procent af: van 258.430 naar 241.559 op 31 december 2012. Dat meldt het college van Procureurs-generaal donderdag in de tiende editie van de jaarstatistiek van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Vorig jaar zijn bij de 27 correctionele parketten 707.473 dossiers binnengekomen, tegenover 731.009 in 2011. Het gaat om de eerste daling in vijf jaar tijd. Tussen 2007 en 2011 kende de instroom van geopende of heropende strafzaken een gestage toename, van 703.344 zaken in 2007 naar 731.009 in 2011 (+4 pct). Deze tendens is in 2012 dus terug omgebogen, aldus het college. De afname tegenover 2011 is vooral het gevolg van een verminderde instroom van 'drugsdelicten' (-16 pct), van zaken met betrekking tot 'vernielingen, beschadigingen en brandstichting' (-15 pct, o.a. vandalisme en graffiti), en van dossiers rond 'opzettelijke slagen en verwondingen' (-7 pct). Verder is er een opvallende afname van het aantal zaken in de rubrieken 'ontucht & seksuele uitbuiting' (-9 pct) en 'familiale sfeer' (-8 pct). Net als de vorige jaren was er een opmerkelijke stijging van het aantal dossiers inzake 'informaticabedrog' (+33 pct). Ook werden aanzienlijk meer dossiers aangelegd voor financieel-economische criminaliteit. Ten opzichte van 2011 zijn de rubrieken 'economische aangelegenheden', 'heling & witwas' en 'financiële aangelegenheden' toegenomen met respectievelijk 16, 10 en 6 pct. (Belga)

Onze partners