Voka wil fusie-operatie Vlaamse gemeenten tot 20.000 inwoners

29/05/12 om 16:06 - Bijgewerkt om 16:06

(Belga) Voka pleit voor nieuwe fusies tussen de Vlaamse gemeenten. Concreet wil het Vlaams Netwerk van Ondernemingen de drempel voor een gemeente optrekken tot minimaal 20.000 inwoners. Momenteel telt meer dan 70 procent van de Vlaamse gemeenten minder dan dat aantal inwoners. Die schaalvergroting kan samen met andere efficiëntie-ingrepen een jaarlijkse besparing van 240 miljoen euro opleveren, stelde gedelegeerd-bestuurder Jo Libeer op een persconferentie.

De werkgeversorganisatie stelde haar memorandum voor naar aanleiding van de lokale verkiezingen in oktober. Libeer onderstreepte meteen het belang van de stembusslag. Liefst de helft van de overheidsinvesteringen gebeurt door de lokale besturen, de bedrijven betalen meer dan een miljard euro aan lokale belastingen (via een gamma aan allerlei kleine belastingen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing) en de taken van de lokale besturen nemen toe door de interne staatshervorming. Naast de vaststelling dat de fiscale druk op de bedrijven hoog ligt en nog toeneemt, ziet Voka ook dat investeringen op lokaal niveau onder druk staan. En ondanks de hoge belastingen en lage investeringen zien steeds meer Vlaamse gemeenten de tekorten oplopen. Zeven op de tien gemeenten zaten vorig jaar met een tekort op de begroting eigen dienstjaar, terwijl het tekort van 74 miljoen euro in 2010 verviervoudigde naar 274 miljoen euro in 2011. Ondertussen namen de uitgaven bij de Vlaamse gemeenten de voorbije jaren sterker toe dan de ontvangsten. Ze moeten dus de tering naar de nering zetten, concludeert Voka. Libeer stipt daarbij aan dat de gemeenten op een te kleine schaal werken. Meer dan 70 procent van de Vlaamse gemeenten heeft minder dan 20.000 inwoners, waarvan 29 procent minder dan 10.000 inwoners telt. Alles samen zou het gaan om 220 van de 308 Vlaamse gemeenten. (KAV)

Onze partners