Vlario wijst nieuwe gemeentebesturen op hun rioolverantwoordelijkheden

14/02/13 om 18:19 - Bijgewerkt om 18:19

(Belga) In Vlaanderen wordt anno 2013 nog steeds teveel afvalwater rechtstreeks geloosd en nog te vaak regenwater vermengd met het afvalwater. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor de riolering- en afvalwaterzuiveringssector, naar aanleiding van een studiedag. De organisatie waarschuwt opnieuw dat dringend extra investeringen nodig zijn in het rioleringsnet.

De zuiveringsgraad van het Vlaamse afvalwater bedraagt momenteel een kleine tachtig procent. Nog twintig procent te gaan dus, al is net de kost per bijkomende aansluiting relatief hoog omdat het vaak om afgelegen plekken gaat. Het alternatief daarvoor is individuele zuivering, maar ook dat kost heel wat geld.Concreet is tot de Europese deadline van 2027 zo'n 4,4 miljard euro nodig, of 300 miljoen per jaar. Om die financiering rond te krijgen, pleit Vlario voor de toepassing van het maximumtarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage, of zo'n 50 euro per inwoner per jaar. Ook bijkomende subsidies van het Vlaams gewest of de invoering van een hemelwaterheffing - een heffing op het regenwater dat je niet zelf uit de riolering houdt - zijn opties.Maar gemeenten kunnen meer doen. Die boodschap wilde Vlario de nieuwverkozen structuren donderdag op de studiedag meegeven. Als er niets verandert aan het beleid, zou Vlaanderen tegen 2050 immers uit twintig procent verharde grond bestaan, waardoor het water nergens weg kan. Vlario vraagt dus een "trendbreuk in dat beleid". Maar er is ook nood aan bijkomende regenwaterberging en meer aandacht voor water bij openbare werken en ruimtelijke ordening, klonk het nog. (KNS)

Onze partners