Vlaanderen telde meer dan 600 zorgboerderijen in 2011

30/07/12 om 15:47 - Bijgewerkt om 15:47

(Belga) In Vlaanderen telde Steuntpunt Groene Zorg (SZG) eind vorig jaar 667 actieve zorgboerderijen. Dat zijn er 72 meer dan in 2010, blijkt uit het jaarverslag van SZG. Het grootste deel (81 procent) zijn professionele land- en tuinbouwbedrijven, zowel in hoofd- als in nevenberoep.

Van die 667 actieve zorgboerderijen zijn 130 niet erkend als landbouwbedrijf, een aandeel van 19 procent. Zij komen niet in aanmerking voor een subsidie. Het gaat daarbij om onder meer hobbyboeren, tuinaannemers en paardenmanèges. In 2010 ging het om 108 niet-subsidiabele zorgboerderijen en 487 die wel een subsidie van het Departement Landbouw en Visserij konden krijgen. Vorig jaar werden 922 aanvragen voor samenwerking met een zorgboerderij ingediend. Bij 601 werden overeenkomsten afgesloten. Het aantal aanvragen stagneerde evenwel in 2011. Meer dan vier op de tien aanvragen voor samenwerking met een zorgboerderij komen uit een centrum voor leerlingenbegeleiding. Die centra zijn samen met de voorzieningen voor jongerenwelzijn goed voor 61 procent van de aanvragen, zo blijkt. Minderjarige jongeren zijn de voornaamste doelgroep van zorgboerderijen, aldus het SZG. Vooral jongeren van 14 en 15 jaar oud uit het onderwijs en de bijzondere jeugdzorg meldden zich aan. Naast de 667 actieve zorgboerderijen, telde het steunpunt eind 2011 ook nog 60 kandidaat-zorgboerderijen. Zij waren vorig jaar nog niet actief, maar werden wel al door het steunpunt gescreend. Bij vier op de tien kandidaten gaat het om niet-subsidiabele zorgboerderijen. Steunpunt Groene Zorg is een initiatief van de Boerenbond, Groep KVLV en Cera en werd in 2004 gelanceerd. Einde 2005 werd de Vlaamse subsidie voor zorgboerderijen ingevoerd. (MARC GYSENS)

Onze partners