Vlaanderen start met uitzetten krijtlijnen toekomstig woonbeleid

29/11/11 om 12:46 - Bijgewerkt om 12:46

(Belga) Waar moet het Vlaamse woonbeleid in de toekomst voor staan? Om die vraag te beantwoorden werd het startschot gegeven voor de opmaak van het Woonbeleidsplan Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) wil dat langetermijnplan nog deze legislatuur aan regering en parlement voorleggen.

In de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg komt het middenveld samen op een studiedag rond de uitdagingen van het woonbeleid op middellange en lange termijn (2050). Van den Bossche gaf de aanwezigen al enkele bedenkingen mee waar het woonbeleid in de toekomst rekening mee zal moeten houden. Zo zijn de lage inkomens die niet terecht kunnen in de sociale woonsector aangewezen op de private huurmarkt, en dat vaak in slechte omstandigheden. "Wat moeten we doen met de private huurmarkt? ", vroeg de minister zich af. Die werd tot nu toe "een beetje aan zijn lot overgelaten", het beleid focust meer op de eigendommen en de sociale woningen. Ook de overheveling van bepaalde bevoegdheden speelt hier een rol. En dan zijn er nog andere bedenkingen zoals de demografische evolutie of het toekomstige woonmodel. Daarom wil Van den Bossche met de sector een langetermijnvisie ontwikkelen voor een "duurzaam woonbeleid dat goed en betaalbaar wonen garandeert voor alle gezinnen in Vlaanderen in de komende decennia". Het traject van het Woonbeleidsplan wil de minister deze legislatuur afronden. Het plan kan dan voor de komende regeringen een "blauwdruk" zijn waar Vlaanderen op het vlak van wonen zou moeten staan in de toekomst. (JDE)

Onze partners