"Vlaanderen evolueert naar superdiversiteit"

06/01/16 om 12:28 - Bijgewerkt om 12:28

Bron: Belga

(Belga) Het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen neemt aanzienlijk toe, net zoals de verscheidenheid binnen de migrerende groepen. "Vlaanderen evolueert naar een superdiverse samenleving", stellen de onderzoekers bij de lancering van de nieuwe Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2015. Bijna een op de vijf inwoners in Vlaanderen heeft een buitenlandse herkomst. Twee derde van nieuwe immigranten komen uit de Europese Unie.

Het totale aantal vreemdelingen - langdurige verblijvers zonder de Belgische nationaliteit - is de laatste jaren sterk gestegen. Begin 2015 telde Vlaanderen voor het eerst iets meer dan 500.000 vreemdelingen, ofwel 7,8 procent. In 2005 ging het om zo'n 300.000 personen (4,9%). Kijk je ook naar wie intussen Belgische nationaliteit kreeg en hun kinderen, dan stijgt het aantal naar 1,2 miljoen personen, ofwel 18 procent van de Vlaamse bevolking, al gaat het om cijfers van 2013. Een kwart van hen is afkomstig uit de buurlanden. Iets minder dan de helft heeft een EU-achtergrond. Twee derde van de nieuwe immigranten zijn EU-bugers, vooral afkomstig uit de nieuwe (Oost-Europese) EU-lidstaten. De nieuwkomers vestigen zich vooral in de rand rond Brussel, in de grensstreek met Nederland, in de provincies Limburg en Antwerpen, en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. De onderzoekers spreken van superdiversiteit: "Dat is zowel het gevolg van een stijgende instroom, als van een groeiende heterogeniteit van nieuwkomers in Vlaanderen, dit zowel naar onder meer de herkomstregio, het demografisch profiel en de verblijfsreden. (Belga)

Onze partners