Vlaamse zelfmoordcijfers boven Europees gemiddelde

09/09/10 om 18:36 - Bijgewerkt om 18:36

In 2008 pleegden in Vlaanderen 1.027 mensen zelfmoord. Dat zijn bijna drie zelfmoorden per dag.

In 2008 zijn er in Vlaanderen 1.027 mensen gestorven als gevolg van zelfdoding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen donderdag bekendgemaakt naar aanleiding van de 'WereldSuïcidePreventiedag' op 10 september

Volgens Vandeurzen bevindt het Vlaams gewest zich in het gezelschap van Europese lidstaten met hoge suïcidecijfers.

Het Vlaams zelfmoordcijfer ligt anderhalve maal hoger dan het Europees gemiddelde. Ook Frankrijk zit boven dat EU-gemiddelde. Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk scoren lager.

Bijna drie zelfdodingen per dag

Van de 1.027 mensen die in 2008 zelfmoord pleegden, waren er 728 mannen en 299 vrouwen. Dat zijn bijna drie zelfdodingen per dag.

Ondanks de stijging van het zelfmoordcijfer (in 2007 waren er nog 984 zelfdodingen) werd de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voor suïcidepreventie in 2008 ruim gehaald, aldus Vandeurzen.

Die doelstelling bepaalt dat de sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen tegen 2010 met acht procent moet verminderd zijn ten opzicht van 2000.

Onze partners