Vlaamse welzijnssector heeft op jaarbasis 6.400 vacatures

21/05/12 om 13:49 - Bijgewerkt om 13:49

(Belga) De Vlaamse welzijnssector heeft per jaar bijna 6.400 vacatures. Dertien procent van het jobvolume in de kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, personen met een handicap en gezinsondersteuning wordt jaarlijks al dan niet tijdelijk vervangen. Dat blijkt uit een studie bij een representatief staal van 215 voorzieningen.

Het Vlaams Welzijnsverbond vzw houdt morgen haar jaarvergadering in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, met een debat onder het motto 'Welzijn@work'. Eerder berekende de organisatie dat haar leden de komende tien jaar 13.500 personeelsleden nodig hebben om de verwachte groei en de pensioneringen op te vangen. De nieuwe studie peilde naar de vacatures in de eerste vier maanden van 2012. Van de 215 bevraagde voorzieningen, samen 16.485 personeelsleden, hadden er 179 (of 83,2 pct) in die periode één of meer vacatures. Uitgesplitst naar de hele sector betekent dit bijna 6.400 vacatures per jaar. Bijna 90 pct is voor vervangingen of jobbehoud. De sector is vooral op zoek is naar begeleidend, sociaal en therapeutisch personeel (72 pct). Daarna volgen logistiek personeel (11,7 pct), administratief personeel (5,8 pct), leidinggevenden (4,5 pct), stafpersoneel (3,5 pct) en medisch personeel (2,2 pct). Vooral medisch en leidinggevend personeel blijken moeilijk vindbaar, met respectievelijk 50 pct en 32,5 pct nog niet ingevulde vacatures. De grootste problemen doen zich voor in Vlaams-Brabant en Brussel. In Brussel is 50 pct van het begeleidend personeel niet ingevuld. Limburg scoort hier het best. De welzijnssector telt 40 procent 45-plussers en een kwart 50-plussers. Slechts 7 pct van de vacatures wordt ingevuld met plus 45-jarigen en minder dan 2 pct met 50-plussers. (GEL)

Onze partners