"Vlaamse waterlopen schoner maar kwetsbaarder"

08/11/12 om 11:26 - Bijgewerkt om 11:26

(Belga) De kwaliteit van de waterlopen is op tien jaar verbeterd, maar dat zorgt ook voor een grotere gevoeligheid voor incidentele lozingen in het water. Dat leidt de Vlaamse Milieumaatschappij af uit de analyse van haar meetresultaten van 2011.

Volgens de VMM leiden investeringen in waterzuivering en inspanningen van landbouwers en bedrijven tot het betere resultaat. "Paradoxaal genoeg zorgt een betere waterkwaliteit ook voor meer kwetsbare ecosystemen", aldus woordvoerder Bart Van Besien. "Naarmate de waterkwaliteit verbetert, neemt namelijk de diversiteit van het waterleven in de rivier ook toe. Een plotse daling van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door een incidentele (bedrijfs)lozing of riooloverstort, kan dan een veel groter verlies aan waardevolle waterorganismen betekenen." Ondanks de goede water- en waterbodemkwaliteit ligt Vlaanderen nog veraf van de Europese doelstelling om tegen 2015 een evenwichtige fauna en flora in rivieren te hebben. De metingen van de waterbodemkwaliteit wijzen op een positieve evolutie sinds 2000, met een halvering van het percentage verontreinigde waterbodems tot 24 procent en een toename van het percentage licht verontreinigde bodems. "Het percentage niet verontreinigde waterbodems blijft echter zeer laag", aldus de VMM. "Waterbodems blijven dus een belangrijke potentiële bron van verontreiniging." Het komt er nu op aan lokaal de vervuilingsbronnen te identificeren en systematisch aan te pakken. (DLA)

Onze partners