Vlaamse uitstoot broeikasgassen gedaald in 2011

23/11/12 om 16:30 - Bijgewerkt om 16:30

(Belga) Uit voorlopige cijfers en ramingen blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2011 is gedaald in Vlaanderen. Dat stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Volgens haar wordt de Kyotodoelstelling, een daling van de uitstoot van 5,2 procent tussen 2008 en 2012 ten opzichte van 1990, voorlopig gehaald, maar zal de eindafrekening afhangen van de broeikasgasuitstoot van dit jaar.

"De Kyotodoelstelling, een jaargemiddelde van -5,2% over de periode 2008 tot en met 2012 ten opzichte van 1990 (82,463Mt), wordt voorlopig gehaald (82,351Mt). De eindafrekening voor de Kyotoperiode 2008-2012 zal afhangen van de broeikasgasuitstoot van dit jaar", aldus minister Schauvliege. In de sector van de energie-intensieve bedrijven, die meedoen aan de uitstoothandel (ETS), daalde de uitstoot meer dan vooropgezet. In de andere sectoren (de non-ETS-sectoren zoals energie, industrie, landbouw, gebouwen en transport) was de daling niet overal even uitgesproken. De behoefte aan uitstootrechten om het overschot aan broeikasgasuitstoot tussen 2008 en 2012 te dekken wordt op 17Mt geschat. Dat is een afname met 1,9 Mt tegenover het vorige Voortgangsrapport. Bijna 4 miljoen uitstootrechten zijn al verworven. Vlaams minister Joke Schauvliege: "We bereiden volop de post-Kyotoperiode voor met een Vlaams Klimaatbeleidsplan dat de broeikasgasuitstoot van 2013 tot en met 2020 verder moet doen dalen. Er blijft nog veel werk aan de winkel. Om de opwarming van de aarde te beperken zullen bijkomende inspanningen nodig zijn, ook van de andere Europese lidstaten en van de andere werelddelen". (DRM)

Onze partners