Vlaamse regering zet in op vergroening van economie

06/05/12 om 01:55 - Bijgewerkt om 01:55

(Belga) De Vlaamse regering heeft vrijdag twee maatregelen genomen om de vergroening van de economie te stimuleren. Enerzijds wordt de ecologiesteun aan de ondernemingen in Vlaanderen aantrekkelijker gemaakt, anderzijds zullen bedrijven ook een "strategische ecologiesteun" kunnen krijgen. Voor die laatste maatregel is dit jaar een budget van 35 miljoen euro voorzien, zo blijkt uit een mededeling van minister-president Kris Peeters.

Sinds enkele jaren wordt in Vlaanderen ecologiesteun gegeven aan ondernemingen die ecologische investeringen uitvoeren die verder gaan dan de geldende norm. Die steun wordt nu versoepeld. Concreet worden de steunpercentages voor bedrijven opgetrokken tot 70 procent van de maximale steungrenzen die de Europese Commissie toelaat. Tot nu toe lag dat percentage op 40 procent. De vrijdag goedgekeurde "strategische ecologiesteun" wordt dan weer ingezet voor projecten die een integrale milieu- of energieoplossing op bedrijfsniveau bieden. Het gaat dan over technologieën die wegens hun uitzonderlijke karakter moeilijk gestandaardiseerd kunnen worden en daardoor niet zijn opgenomen op de beperkte lijst met technologieën die in aanmerking voor ecologiesteun. "Deze twee acties moeten er toe leiden dat het vergroeningsinstrumentarium opnieuw aantrekkelijk wordt gemaakt", stelt minister-president Peeters. "Verduurzaming van het bedrijfsleven is immers een gouden kans voor het bedrijfsleven, want ondernemers beseffen dat natuurlijke bronnen niet oneindig zijn. Een milieubewuste en energie-efficiënte industrie zorgt voor een verankering van de industrie in Vlaanderen en geeft uitvoering aan het Nieuw Industrieel Beleid." Voor ze definitief worden goedgekeurd, moeten de wijzigingen wel nog worden voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (MINA-Raad) en aan de Raad van State. (TIP)

Onze partners