Vlaamse regering werkt aan groenboek rond zesde staatshervorming

07/09/12 om 15:04 - Bijgewerkt om 15:04

(Belga) De Vlaamse regering is gestart met het opstellen van een groenboek om de implementatie van de zesde staatshervorming voor te bereiden. De Vlaamse regering vraagt intussen aan de regering-Di Rupo om al een aantal ambtenaren, die werken rond bevoegdheden die toch worden overgeheveld, over te dragen naar het Vlaamse niveau.

Het Vlinderakkoord voorziet dat Vlaanderen een pakket bevoegdheden overgeheveld krijgt van het federale niveau. Om die operatie voor te bereiden en in goede banen te leiden, stelt de Vlaamse regering een groenboek op. Het groenboek wordt ingedeeld per overgeheveld beleidsdomein (sociaal-economisch, gezondheid, gezinsbeleid, arbeidsmarktbeleid, woonbeleid en justitieel beleid). Bedoeling is om ook rekening te houden met de impact van de gewijzigde financieringswet en met de impact op de ambtenarenzaken. Zo zullen er door de bevoegdheidsoverdrachten naar schatting 4.000 tot 5.000 ambtenaren verhuizen van het federale naar het Vlaamse niveau. Om die operatie vlot te laten verlopen dringt de Vlaamse regering er bij het federale niveau op aan om al een aantal ambtenaren - minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois spreekt van een "voorhoede" - over te dragen naar Vlaanderen. Zij zouden kunnen helpen om de overgang voor te bereiden. Het ontwerp-groenboek moet klaar zijn in het voorjaar van 2013. "Op die manier hebben we nog het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 om alles verder voor te bereiden", legt minister-president Kris Peeters uit. Of er ook nog voor de verkiezingen van midden 2014 werk zal worden gemaakt van een witboek, is nog niet duidelijk. "Het is in 2014 aan de politieke partijen om duidelijk te maken waar ze met Vlaanderen naartoe willen en dan is het aan de kiezer om een keuze te maken", aldus Peeters. (DLA)

Onze partners