Vlaamse regering versterkt dialoog met moslimgemeenschap

26/04/13 om 13:31 - Bijgewerkt om 13:31

(Belga) De Vlaamse regering heeft rond de tafel gezeten met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. Er werden verschillende vragen en problemen aangekaart. Zo dringt de moslimgemeenschap aan op een meer structureel overleg met de Vlaamse overheid. De overheid vraagt omgekeerd van de moslimgemeenschap om zich "in te schrijven in de pluralistische samenleving". Ook de kwestie van de imamopleiding werd besproken.

Vlaams minister-president Kris Peeters, viceminister-president Geert Bourgeois en de kabinetschef van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet hadden vrijdag een onderhoud met een delegatie van de moslimgemeenschap. Minister-president Peeters sprak achteraf van "een nuttige en vruchtbare eerste ontmoeting". Er is onder meer gesproken over de vraag van de moslimgemeenschap om een meer structureel overleg tot stand te brengen tussen de moslimgemeenschap en de Vlaamse overheid. Nu heeft de moslimgemeenschap wel in verschillende dossiers contact met verschillende vakministers, maar een structureel overleg is er (nog) niet. De Vlaamse regering bekijkt hoe dit best wordt aangepakt en georganiseerd. Ook de kwestie van de imams en het islamonderwijs lag op tafel. Imams kunnen een belangrijke rol spelen in acties tegen radicalisering en extremisme binnen de moslimgemeenschap. Vlaams onderwijsminister Pascal Smet liet eerder al verstaan dat hij snel, liefst vanaf september 2014, van start wil gaan met een Vlaamse opleiding voor imams en islamconsulenten. Bedoeling is dat de moslimgemeenschap betrokken wordt bij werkgroep die die opleiding voorbereidt. Viceminister-president Geert Bourgeois stelde ook voor om een gemeenschappelijke verklaring op te stellen waarin de Vlaamse regering de verschillende geloofsovertuigingen en niet-confessionele overtuigingen erkent. "Aan de moslimgemeenschap van haar kant is gevraagd zich in te schrijven in de pluralistische samenleving". Minister-president Peeters heeft aan de delegatie gevraagd dit voorstel "te bekijken en te onderzoeken of het voor hen een toegevoegde waarde kan zijn". (Belga)

Onze partners