Vlaamse regering verhoogt uitgavenplafond voor lokale kiescampagnes niet

29/11/16 om 10:09 - Bijgewerkt om 10:30

Bron: Belga

De Vlaamse regering schrapt haar plan om de maximumbedragen voor de lokale verkiezingscampagnes te verhogen. Oppositiepartij sp.a is blij met de beslissing: 'Het zou een bijzonder slecht signaal zijn naar de gezinnen.'

Vlaamse regering verhoogt uitgavenplafond voor lokale kiescampagnes niet

Joris Vandenbroucke © Belga Image

Het debat over de verhoging van de uitgavenplafonds voor de campagnes voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen laaide in juni van dit jaar al eens op. De Vlaamse regering wilde de regelgeving zo veranderen dat partijen en politici meer zouden mogen uitgeven tijdens de sperperiode voor de verkiezingen.

'Grote partijen N-VA en CD&V geven zichzelf een cadeau', zei oppositiepartij Groen toen. Ook oppositiepartij sp.a sprak van een 'cynisch' en 'een bijzonder slecht signaal'. Beide partijen riepen de regering op de maatregel in te trekken, maar de regering-Bourgeois gaf geen krimp.

Nu blijkt echter dat de regering de maatregel toch inslikt. Ze is namelijk geschrapt uit het betrokken voorontwerp van kiesdecreet. Uit een nota blijkt dat de Raad van State zegt dat de Vlaamse regering eigenlijk niet bevoegd is om te raken aan de hoogte van de campagnemiddelen. Het rechtscollege suggereert de regering wel een uitweg om de maatregel toch goed te keuren, maar daar maakt de regering blijkbaar geen gebruik van.

Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement, reageert tevreden: 'Wij hebben ons van meet af aan verzet tegen deze verhoging. Het is immers onbetamelijk om de Vlaamse gezinnen op te zadelen met hogere facturen en de gevolgen van stevige besparingen en tegelijkertijd te beslissen om zelf meer uit te geven aan verkiezingscampagnes.'

Die beslissing kwam volgens Vandenbroucke vooral N-VA goed uit 'omdat deze partij op een enorme berg cash zit ten gevolge van de sterk gestegen overheidsdotatie na haar verkiezingsoverwinning in 2014'. 'Hoewel het volgens de Raad van State mogelijk is om de verkiezingsuitgavenplafonds te verhogen, besliste de Vlaamse regering uiteindelijk om dat niet te doen. Ik ben tevreden dat de regering heeft ingezien dat een verhoging van de verkiezingsuitgavenplafonds een bijzonder slecht signaal zou zijn naar de Vlaamse gezinnen van wie deze regering al zoveel inspanningen heeft gevraagd', besluit Vandenbroucke.

Oppositiepartij Groen spreekt van 'een vreemde manier van doen'. Vlaams parlementslid Ingrid Pira: 'De regering-Bourgeois nam de maatregel tijdens eens van haar 'superministerraden', maar communiceerde er niet over. Toen Groen de sluikse maatregel ontdekte, ontkende het kabinet van bevoegd minister Homans in alle toonaarden. Maar nu geeft de regering ons gelijk. Oppositie werkt dus. Het is een goeie zaak dat er niet nog meer belastinggeld naar campagnes zal gaan.'

Onze partners