"Vlaamse regering pleegde bedrog in dossier Doel"

29/09/10 om 08:28 - Bijgewerkt om 08:28

Volgens Matthias Storme, advocaat van de actiegroep Doel 2020, heeft "de Vlaamse regering de Raad van State en de Europese Commissie systematisch bedrogen".

"Vlaamse regering pleegde bedrog in dossier Doel"

© Franky Verdickt

Het gaat hem vooral over de jarenlange procedure voor de Raad van State tegen de gewestplanwijziging voor Doel, waartoe de regering in 2000 had beslist. Storme verkreeg een voorlopige schorsing in juli 2002, vooral omdat de door Europa geëiste natuurcompensaties niet volstonden. Daarom werd ook bij de Europese Commissie klacht ingediend.

In de procedureslag van de volgende jaren schermde de Vlaamse overheid er altijd mee dat de Europese Commissie de klacht had geseponeerd en dus akkoord ging. De stukken werden echter nooit neergelegd, hoezeer dat ook geëist werd door Storme. Ook het Grondwettelijk Hof vroeg vergeefs dat de hele correspondentie tussen de Vlaamse overheid en de Europese Commissie zou worden neergelegd.

Rechters gewraakt

Pas onlangs kreeg Storme van de Europese Commissie de 'bewijzen' te pakken. Bleek dat de Vlaamse regering al op 14 oktober 2002 een brief had geschreven. Daarin werd expliciet gevraagd de procedure te staken omdat er een 'nieuwe situatie' was ontstaan: de gewestplanwijziging was voorlopig geschorst. De kwestie zou dus niet meer aan de orde zijn. De Europese Commissie besloot 'in die omstandigheden' de zaak te seponeren.
In Knack noemt Storme 'het bedrieglijk achterhouden van cruciale documenten voor rechtsinstanties' een grove praktijk die ernstige gevolgen kan hebben. De procedure voor de Raad van State loopt al averij op. Op 21 juni besloten de drie bevoegde rechters om zichzelf te wraken. Een paar weken geleden eiste advocaat Storme om ook de auditeur te wraken. En ten slotte stelt Storme nu ook de uitzonderlijke procedure in om de herziening van het tussenarrest van maart 2009 te eisen. De Raad van State liet alvast weten dat de procedure voor onbepaalde tijd wordt opgeschort.

Inmiddels is Doel nog altijd officieel woongebied. In afwachting van een nieuw ruimtelijk uitvoeringspan heeft het Antwerpse Havenbedrijf de voorbije weken wel al aan verschillende partijen laten weten welke bestemming het aan Doel wil geven. Over de dorpskom zou een groot spoorwegcomplex komen voor de aan- en afvoer van containers. Tussen de noordelijke rand van Doel en de kerncentrale is de locatie uitgetekend voor een reusachtig Saeftinghedok. Een veiligheidszone rond de kerncentrale wordt niet voorzien. In 2007 zei de Vlaamse overheid nog dat een beperkte site met historische gebouwen eventueel bewaard zou worden, maar volgens de haven moet alles worden afgebroken.(CDS)

Lees meer over:

Onze partners