Vlaamse regering maakt overstromingsgebied afbakenen makkelijker

29/12/11 om 15:06 - Bijgewerkt om 15:06

(Belga) De Vlaamse regering maakt het makkelijker om nieuwe overstromingsgebieden af te bakenen en zo toekomstige wateroverlast in te dijken. Waar de betrokken zoneplannen momenteel slechts om de zes jaar kunnen worden aangepast, zal dat met het nieuwe voorstel van de bevoegde ministers Joke Schauvliege en Hilde Crevits voortaan ook tussentijds kunnen. De afbakening is belangrijk voor eigenaars en gebruikers van gronden in de betrokken gebieden.

Een evaluatie van de hevige overstromingen in november 2010 bewees voor de Vlaamse regering de nood aan bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten op te vangen. Probleem is echter dat die momenteel slechts om de zes jaar kunnen worden aangepast. De regering gaf daarom nu haar "eerste principiële goedkeuring" om ook tussentijdse herzieningen mogelijk te maken. Tegelijk vereenvoudigt ze de procedure voor een openbaar onderzoek. Concreet biedt een inkleuring als overstromingsgebied de betrokkenen een aantal voordelen. Zo kunnen eigenaars de waterbeheerder onder bepaalde voorwaarden verplichten hun grond aan te kopen indien die actief wordt ingeschakeld als overstromingsgebied. Gebruikers van land- en bosbouwgrond kunnen dan weer rekenen op een vergoedingsplicht. Het Vlaams gewest en eventuele andere overheden van hun kant kunnen onteigenen of gebruikmaken van een recht op voorkoop. Een lijst met nieuwe overstromingsgebieden die op stapel staan, is er niet. Wel plannen de Vlaamse Milieumaatschappij en sommige provincies het besluit te gebruiken zodra het definitief is goedgekeurd, luidt het op het kabinet-Schauvliege. Voor de VMM zou het om twee tot drie dossiers per jaar kunnen gaan. In de bestaande bekkenbeheerplannen zijn al dertien overstromingsgebieden afgebakend. (MVL)

Onze partners