Vlaamse regering keurt krachtlijnen voor toekomstig milieuhandhavingsbeleid goed

20/07/12 om 18:18 - Bijgewerkt om 18:18

(Belga) De Vlaamse regering heeft een conceptnota goedgekeurd die het Vlaamse milieuhandhavingsbeleid bijstuurt. Met de conceptnota wil minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de bestaande "versnippering en overlappingen verminderen, de samenwerking opvoeren en het scala aan handhavingsinstrumenten efficiënter maken".

Schauvliege heeft het bestaande milieuhandhavingsbeleid tegen het licht gehouden en heeft - mee op basis van de opmerkingen van de actoren op het terrein (zoals de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, VHRM) - op papier gezet waar zij op het vlak van milieuhandhaving naartoe wil in Vlaanderen. Nu maakt de VHRM bijvoorbeeld jaarlijks een milieuhandhavingsprogramma met een overzicht van alle handhavingsprogramma's van alle betrokken instanties. Schauvliege wil komen tot één strategisch meerjarenprogramma om de vijf jaar. "Dat meerjarenprogramma moet dan meer zijn dan een optelsom van de verschillende programma's, zoals dat vandaag te veel het geval is", aldus Schauvliege. "Het moet een beleidsdocument zijn met een coherente, duidelijke visie op handhaving die een hele legislatuur omspant", luidt het. Bedoeling is ook om te komen tot een betere samenwerking tussen de verschillende handhavers op het terrein. Zo moet via protocollen duidelijker worden afgesproken "wié bevoegd is voor de vaststelling en de afhandeling van wélke overtredingen en hoé informatie moet worden uitgewisseld". Schauvliege wil ook een "doelgerichter handhavingsinstrumentarium" op poten zetten. Recent keurde de Vlaamse regering al een verkorte boeteprocedure goed waardoor kleinere milieuovertredingen zoals sluikstorten sneller bestraft kunnen worden. Schauvliege wil de maatregelen uit de conceptnota de komende maanden omzetten in regelgevende teksten. (DTM)

Onze partners