Vlaamse regering keurt besluit goed over voorbereiding en nazorg interlandelijke adoptie

15/10/12 om 12:00 - Bijgewerkt om 12:00

(Belga) De Vlaamse regering heeft een besluit goedgekeurd over de voorbereiding en de nazorg van interlandelijke adoptie. Dat meldt Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen vandaag. "Dankzij deze wijzigingen creëren we een vlottere instroom van kandidaat-adoptieouders", zegt Vandeurzen.

Begin 2012 keurde het Vlaams Parlement een nieuw adoptiedecreet goed. Dat decreet moet een einde maken aan de grote onduidelijkheid die er nu heerst voor kandidaat-adoptieouders. Bovendien is de gemiddelde duur van een procedure, van de aanmelding tot de aankomst van het kind in België, opgelopen tot 3 à 4 jaar. Het decreet voorziet de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie. Dat centrum, opgericht binnen Kind en Gezin, moet het coördinerende orgaan rond adoptie worden. Verder komt er een Steunpunt Adoptie. Het staat in voor de voorbereiding, vorming en nazorg van kandidaat-adoptieouders. Naast kandidaten voorbereiden, is het Steunpunt ook het informatiepunt en staat het in voor de nazorg. Door het besluit over de voorbereiding en nazorg van interlandelijke adoptie wordt ook een instroombeheer ingevoerd. Alle kandidaat-adoptieouders melden zich aan bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, waar ze alle informatie krijgen over interlandelijke adoptie. Nadat een kandidaat schriftelijk bevestigt dat hij wil doorgaan met de adoptieprocedure, wordt hij doorverwezen naar het Steunpunt Adoptie voor de verdere voorbereiding. Het Vlaams Centrum voor Adoptie beheert het aantal kandidaat-adoptieouders dat het doorverwijst naar het Steunpunt Adoptie en garandeert een jaarlijkse minimale doorstroom. (DLA)

Onze partners