Vlaamse regering houdt begroting in evenwicht

28/02/12 om 15:02 - Bijgewerkt om 15:02

(Belga) De Vlaamse regering heeft de ruim 500 miljoen euro gevonden die nodig waren om het evenwicht te behouden. Er wordt bespaard op werkingsmiddelen en subsidies en een aantal sociale beleidsmaatregelen, waaronder de kindpremie, worden uitgesteld. De vervroegde uittreding in het onderwijs zal uitdoven. De ministers leveren ook 2% loon in en in de verdelingsrechten komt er een kleine belastingverhoging.

Door de terugvallende economie moest de Vlaamse begroting vroeger dan gepland worden bijgesteld. De bij de oorspronkelijke opmaak voorspelde economische groei van 1,6% valt nagenoeg volledig weg. Daardoor moest de Vlaamse regering op zoek naar 543,9 miljoen euro. Die worden vooral gevonden bij de besparingen. Een bevriezing van uitgaven in alle departementen moet 104 miljoen euro opleveren. De lonen van ambtenaren, onderwijzers en mensen in de cultuursector worden hiervan gespaard. Ook in onderzoek en ontwikkeling wordt niet gesnoeid. Verder worden maatregelen in het "nieuw sociaal beleid" uitgesteld: de kindpremie en nieuwe uitgaven voor de schooltoelage, de maximumfactuur voor thuiszorg en de zorgverzekering worden uitgesteld. Alles samen spaart dit 30 miljoen euro uit. Aan de inkomstenzijde wordt er 60 miljoen gevonden uit een kortere aangiftetermijn in de successierechten. De verdelingsrechten, een deel van de registratierechten, worden verhoogd van één naar twee procent, goed voor 30 miljoen euro. De begrotingswijziging houdt geen rekening met beslissingen die nog op federaal niveau genomen moeten worden over de zogenaamde "fantoombevoegdheden" en de hogere pensioenbijdrage voor de ambtenaren. Dat is voor de begrotingscontrole die in april gepland is. (KAV)

Onze partners