An Moerenhout (Groen)
An Moerenhout (Groen)
Vlaams Parlementslid voor Groen
Opinie

18/03/14 om 10:58 - Bijgewerkt om 10:58

'Vlaamse Rand heeft nood aan extra meldpunt discriminatie'

Groen wil een extra meldpunt discriminatie in de Brusselse rand. 'De Vlaamse Rand is dé regio in Vlaanderen waar de toename van mensen met allochtone afkomst het hoogst is,' schrijft An Moerenhout.

Het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme is pas in werking getreden. Het vervangt het bestaande Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Ook de meldpunten discriminatie worden ingekapseld in het interfederaal Centrum. Momenteel bestaan er 13 meldpunten discriminatie. Iedere centrumstad heeft er een. Groen wil in Vilvoorde ook een meldpunt voor de Vlaamse Rand oprichten. De uitbouw van het nieuwe Centrum is een kans om aan de vraag van Groen, en van tal van integratiediensten in Vlaams-Brabant, tegemoet te komen.

Delen

De Vlaamse Rand is dé regio waar de toename van mensen met allochtone afkomst het hoogst is: een meldpunt discriminatie is er op zijn plaats

Het enige meldpunt discriminatie in de provincie Vlaams-Brabant bevindt zich momenteel in Leuven. Nochtans is de Vlaamse Rand dé regio in Vlaanderen waar de toename van mensen met allochtone afkomst het hoogst is. De Vlaamse regering moet dan ook genoeg aandacht hebben voor de strijd tegen discriminatie in deze regio. In steden zoals Vilvoorde en Machelen wonen 41 procent mensen van vreemde afkomst. Daarmee staan ze in de top vijf van Vlaamse steden. Nergens stijgt het aantal vreemdelingen sneller dan in het Pajottenland. Faciliteitengemeente Drogenbos telt vandaag bijna 40 procent inwoners van vreemde afkomst en scoort daarmee het hoogst, op de voet gevolgd door Sint-Genesius-Rode met 33,3 procent en Sint-Pieters-Leeuw met 32,3 procent. Ook de integratiediensten van Halle-Vilvoorde zijn vragende partij voor een extra meldpunt.

Omdat het bestaande CGKR niet bevoegd is voor de Gemeenschappen en de Gewesten, moest er onder impuls van Europa een nieuwe instelling worden opgericht die zowel op federaal, regionaal als op gemeenschapsvlak bevoegd is. In juni 2013 ondertekenden de verschillende regeringen een akkoord, eind 2013 keurden de parlementen de oprichting goed en vandaag treedt het interfederaal Centrum officieel in werking. De Raad van Bestuur en de directie zijn nog niet samengesteld. Het is nu de eerste taak van de parlementen om deze organen tijdens de komende maanden samen te stellen.

Op het moment dat deze organen zijn samengesteld, treedt het Centrum ook écht in werking. En dat is een kans om tegemoet te komen aan de vraag van Groen en van tal van integratiediensten in Vlaams-Brabant naar een extra meldpunt in de Vlaamse Rand. Viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) is Vlaamse minister van inburgering en van de Vlaamse Rand. Hij en de rest van de Vlaamse regering mogen 4 leden aanduiden in de nieuwe Raad van Bestuur. Minister Bourgeois heeft de verantwoordelijkheid en dus ook de mogelijkheid om door de vertegenwoordig van het Vlaams parlement in de Raad van Bestuur de vraag naar een extra meldpunt in de Rand ter harte te nemen.

Groen hecht veel belang aan de maatschappelijke meerwaarde van een meldpunt discriminatie. Een meldpunt is een belangijke bouwsteen in het uitbouwen van een maatschappij waarin we op een positieve manier omgaan met diversiteit. Het interfederaal Centrum is immers niet alleen bevoegd voor discriminatie op grond van etnische afstamming, maar ook op grond van nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, leeftijd, handicap, politieke of syndicale overtuiging enz. Ook verlenen de meldpunten bijstand aan slachtoffers en kunnen ze bemiddelen tussen partijen om het discriminerende gedrag stop te zetten. Bovendien behandelen zij niet alleen klachten, maar werken zij ook preventieve acties uit.

Onze partners