Vlaamse overheid vervrouwelijkt

09/08/12 om 14:53 - Bijgewerkt om 14:53

Met 49 procent bestond bijna de helft van het personeel van de Vlaamse overheid eind 2011 uit vrouwen. Dat is 11 procent meer dan 10 jaar geleden (38,8 procent).

Het personeel van de Vlaamse overheid bestond eind 2011 voor bijna de helft (49 procent) uit vrouwen. Dat is 11 procent meer dan 10 jaar geleden (38,8 procent). De Vlaamse overheid is dus volop aan het 'vervrouwelijken', blijkt uit cijfers van Vlaams Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers.

De vervrouwelijking van de Vlaamse ambtenarij heeft volgens Pelssers onder meer te maken met het beleid dat de Vlaamse overheid voert rond het combineren van werk en privé. Al blijven er wel extra inspanningen nodig om ook het aantal vrouwen in hogere functies op te krikken.

Dat de man-vrouw-verhouding bij de Vlaamse overheid bijna volledig in evenwicht is, is volgens Emancipatieambtenaar Pelssers "een goede zaak". Al zijn er in sommige beleidsdomeinen wel nog grote onevenwichten. Zo wordt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) voor driekwart bevolkt door vrouwen en zijn acht op de tien personeelsleden bij Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) mannen.

91,4 procent vrouwen bij Kind en Gezin

Het grootste onevenwicht zit bij de entiteit Kind en Gezin. Daar werken liefst 91,4 procent vrouwen. "Zo'n groot onevenwicht is niet goed. Initiatieven om meer mannen aan te trekken zijn daar wenselijk", aldus Pelssers. In die zin is er sprake van een positieve trend bij
Mobiliteit en Openbare Werken. "Ondanks het klassieke hoge aantal mannelijke personeelsleden, zien we dat het aantal vrouwen jaar na
jaar stijgt en dat er bijvoorbeeld meer en meer vrouwelijke ingenieurs worden aangetrokken", luidt het.

Dat het percentage vrouwen in tien jaar tijd fors is toegenomen, schrijft Pelssers onder meer toe aan het feit dat de Vlaamse overheid "een goed kader biedt om werk en privé te combineren". Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor deeltijds werken en telewerken en zijn
er kinderopvangfaciliteiten.

Hogere functies

Toch zullen er volgens Pelssers extra inspanningen nodig zijn om ook het aantal vrouwen in hogere functies op te krikken. De Vlaamse
overheid telt bijvoorbeeld procentueel wel meer vrouwelijke topambtenaren dan de federale overheid (24 procent vs 13 procent), maar het
middenkader en topmanagement moeten nog verder vervrouwelijken, meent de Emancipatieambtenaar.

"Daarvoor dient niet alleen ingezet te worden op de combinatie werk-privé, maar ook op opleidingstrajecten, coachings- en mentoringaanbod en op een taak- en mensgerichte organisatiecultuur. En je moet die instrumenten inzetten met gerichte aandacht voor vrouwelijke deelnemers. Dan krijg je daar meer vrouwen. Daar werken we nu aan vanuit mijn dienst Emancipatiezaken", aldus Pelssers. (Belga/SD)


Lees meer over:

Onze partners