Vlaamse Onderwijsraad scherp voor onderwijshervorming: 1 september 2018 niet haalbaar

05/10/17 om 16:57 - Bijgewerkt om 16:56

Bron: Belga

In een nieuw advies over de hervorming van het secundair onderwijs is de Vlaamse Onderwijsraad erg sceptisch over de voorgestelde ingangsdatum. Die zou onhaalbaar zijn, onder meer omdat nog te veel elementen inhoudelijk uitgewerkt moeten worden.

Vlaamse Onderwijsraad scherp voor onderwijshervorming: 1 september 2018 niet haalbaar

Hilde Crevits © Belga

In een nieuw advies over de hervorming van het secundair onderwijs is de Vlaamse Onderwijsraad erg sceptisch over de voorgestelde ingangsdatum. Die zou onhaalbaar zijn, onder meer omdat nog te veel elementen inhoudelijk uitgewerkt moeten worden.

'Momenteel is er nog geen zicht op de eindtermen die aan de basis liggen van de invulling van het studieaanbod. Bovendien is het voor scholen om vele redenen niet realiseerbaar om zich op de korte tijdsspanne voor te bereiden op de start op 1 september 2018.' Dat schrijft de Vlor, de strategische adviesraad van voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, in een nieuw advies over de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs.

'Met het voorontwerp van decreet wordt de ingangsdatum van de modernisering bevestigd: 1 september 2018. De Vlor heeft daar al eerder vraagtekens bij geplaatst en bevestigt na lezing van het voorontwerp dat de startdatum niet haalbaar is', zo klinkt het in het advies.

'Dit voorontwerp van decreet gaat over contouren en structuren zonder inhoud. Om het geheel te kunnen beoordelen en de nodige stappen te zetten om de opstart voor te bereiden, is zicht op die inhoud essentieel. Zonder zicht op het concept van de eindtermen, zonder definitieve versie van het overzicht van het studieaanbod en de inhoud ervan is dit onmogelijk. Bovendien is er nog geen zicht op allerlei andere aspecten die aan de uitvoering gerelateerd zijn en waarvan de overheid aankondigt deze nog via besluiten te zullen concretiseren.'

Delen

De scholen hebben voldoende tijd nodig om keuzes te maken in functie van hun toekomstig schoolconcept en aanbod

Daarnaast stellen zich ook nog praktische problemen voor de scholen, zo meent de Vlor. 'De scholen hebben voldoende tijd nodig om keuzes te maken in functie van hun toekomstig schoolconcept en aanbod, alle organisatorische maatregelen te nemen die daarmee samenhangen, het schoolreglement aan te passen, informatie te geven aan ouders en leerlingen, ... De Vlor vraagt dan ook met aandrang om de ingangsdatum te herbekijken.'

Afgezien van de kwestie van de timing heeft de Vlaamse Onderwijsraad, na grondige analyse van de documenten, ook nog heel wat bedenkingen en kritiek. 'De voorliggende maatregelen bevatten nog vele onduidelijkheden en ze bieden onvoldoende garantie op realisatie van de initiële doelen van de hervorming'. De Vlor stelt vast dat er geen of slechts beperkt rekening is gehouden met zijn 'eerdere bedenkingen en concrete vragen naar bijsturingen'. De raad vraagt dan ook dat de Vlaamse regering dat alsnog doet bij de uitvoeringsbesluiten en geeft aan hoe dat kan.

Lees meer over:

Onze partners