Vlaamse omgevingsvergunning stapje dichterbij

23/12/11 om 18:36 - Bijgewerkt om 18:36

(Belga) De vervanging van de bestaande stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning door één zogenaamde 'omgevingsvergunning' is weer een stapje dichterbij. De Vlaamse regering heeft daarover vrijdag een conceptnota goedgekeurd. Ook rond de invoering van een permanente milieuvergunning is een conceptnota goedgekeurd.

Om de vergunningsprocedures sneller en geïntegreerder te laten verlopen, zijn er al langer plannen om een soort omgevingsvergunning in te voeren. Die vergunning moet zowel de bestaande stedenbouwkundige vergunning als de milieuvergunning vervangen. Zo moet men niet langer verschillende vergunningen aanvragen bij verschillende bevoegde overheden. Die overheden geven bovendien soms tegenstrijdige adviezen. Ook daar moet verandering in komen. Bedoeling is dat de beslissing wordt genomen door één bevoegde overheid. In de meeste gevallen zal dat de gemeente zijn, maar voor sommige projecten kan dat ook de provincie of de Vlaamse overheid zijn. Een speciale omgevingsvergunningscommissie moet zorgen voor één globaal advies. "Zo krijgen initiatiefnemers te maken met een Vlaamse overheid die uit één stem spreekt", aldus minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). De conceptnota over de omgevingsvergunning gaat nu voor advies naar een reeks strategische adviesraden. Nadien zal de regeling in een kaderdecreet gegoten worden. Minister-president Kris Peeters had in zijn Septemberverklaring nog gezegd dat het decreet dit jaar zou voorgelegd worden aan het parlement, maar het decreet zal dus pas voor 2012 zijn. Voorts is de Vlaamse regering het vrijdag op voorstel van leefmilieuminister Joke Schauvliege (CD&V) ook eens geraakt over het principe van een permanente milieuvergunning. Nu is de termijn van een milieuvergunning beperkt tot 20 jaar. Een permanente vergunning moet zorgen voor meer rechtszekerheid en een kostenbesparing voor de bedrijven. (PVO)

Onze partners