Vlaams Parlement zet licht op groen voor Plattelandsfonds

29/05/13 om 23:09 - Bijgewerkt om 23:09

(Belga) Het Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet rond de oprichting van het Plattelandsfonds goedgekeurd. De Vlaamse regering heeft zes miljoen euro voorien voor het fonds. Vanuit dat fonds zullen dit jaar 37 plattelandsgemeenten extra ondersteuning krijgen.

De opstart van een Plattelandsfonds was één van de beloftes in het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014, maar werd de voorbije jaren enkele keren uitgesteld. Maar bij de begrotingscontrole 2013 vond de regering toch zes miljoen euro voor het Plattelandsfonds en parallel werd het ontwerpdecreet voor de oprichting van het fonds voorgelegd aan het parlement. Het Plattelandsfonds moet plattelandsgemeenten ondersteunen in de bijkomende taken die ze hebben. Die gemeenten hebben net door hun plattelandskarakter specifieke problemen. Zo kennen die gemeenten vaak een lagere bevolkingsdichtheid en ligt het gemiddelde inkomen en de waarde van het onroerend goed lager op het platteland. Bovendien hebben de gemeenten vaak weinig economische activiteit waaruit ze voldoende inkomsten kunnen putten. De gemeenten die in aanmerking komen voor financiering uit het fonds, zijn geselecteerd op basis van het criterium open ruimte (inwonersaantal per vierkante kilometer en het percentage bebouwde oppervlakte). Een gemeente krijgt maximaal 250.000 euro. Om in aanmerking te komen moeten de betrokken gemeenten wel projecten indienen (bv. rond het vrijwaren van de open ruimte of rond toerisme en recreatie op het platteland). Dit jaar kunnen 37 plattelandsgemeenten genieten van middelen uit het fonds. (Belga)

Onze partners