Vlaams parlement wil zeg krijgen in uitvoering materialendecreet

13/12/11 om 16:00 - Bijgewerkt om 16:00

(Belga) De Vlaamse meerderheidspartijen hebben het materialendecreet, waarover in het Vlaams parlement gestemd wordt, in die zin aangepast dat het parlement zijn zeg kan doen bij de uitvoering van het decreet, dat de basis moet leggen voor het beter sluiten van de materialenkringlopen. In een resolutie pleiten sp.a en N-VA voor bijzondere aandacht voor een betere scheiding aan de bron bij bedrijven, een minimaal energetisch rendement en een mobiliteitsvriendelijke inplanting voor nieuwe verbrandingscapaciteit.

Valerie Taeldeman (CD&V), Bart Martens (sp.a) en Tine Eerlingen (N-VA) wezen op de grote weg die de afgelopen 30 jaar werd afgelegd in het Vlaams afvalstoffenbeleid. Het nieuwe decreet legt niet alleen een nieuwe basis voor het beter sluiten van de materialenkringlopen in Vlaanderen, maar maakt een groen aankoopbeleid door de overheid mogelijk en zet het licht op groen voor Plan C, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. Het decreet sluit voorts door het verbieden van het nasorteren de deur voor uitvoer van ongesorteerd afval naar het buitenland, dat een nefaste invloed kan hebben op de eigen Vlaamse verwerkingsindustrie. Als voorbeeld werd verwezen naar de prijzenslag als gevolg van de overcapaciteit in de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties. Omdat het materialendecreet een kaderdecreet is, geven de meerderheidsfracties de Vlaamse regering ook reeds een aantal richtlijnen voor de uitvoering. Zo dient er op basis van het lopend proefproject regelgeving te komen voor de gescheiden pmd-inzameling in bedrijven. De regering dient ook te onderzoeken of een systeem van verhandelbare afvalverwerkingsrechten voor meer performante installaties kan zorgen met behoud van de krappe planning tussen vraag en aanbod. Er moet ook meer aandacht komen voor energierecuperatie bij afvalverbranding en voor een mobiliteitsvriendelijke inplanting van nieuwe installaties zodat de aanvoer via het water en/of per spoor kan gebeuren. (MVL)

Onze partners